Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Дослідження основних проблем щодо мотивації працівників підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. Б. Козак
http://orcid.org/0000-0002-8099-6607
Ю. С. Левчук
http://orcid.org/0000-0001-7417-2866
М. М. Прунчак
http://orcid.org/0000-0001-9713-7692

Анотація

Протягом багатьох років вітчизняні компанії не в достатній мірі використовували системи м о-
тивації на відміну від закордонних. Відомо, що існуючі способи стимулювання працівників вимагають
індивідуального підходу і доопрацювань. В цій статті проаналізовано основні проблеми щодо персо-
нальної та групової мотивації персоналу і розглянуті заходи щодо їх удосконалення. Світова практика
свідчіть, що теорії мотивації, які були коли-небудь створені не спростовують одне одного, а навпаки,
доповнюють і при правильному комбінуванні можна отримувати нові способи мотивації. Деякі керівни-
ки вважають, що витрати коштів на удосконалення процесу мотивації не потрібні. Але насправді, мо-
тивовані працівники дають велику віддачу, підвищуючи соціальний і економічний ефект підприємства.
Так, на думку експертів, мотивовані працівники підвищують доходи компанії мінімум на 10%, тому су-
часний керівник повинен приділяти достатню частину робочого часу для вивчення та удосконалення
процесів стимулювання персоналу. З огляду на всі перераховані вище фактори, слід більш детально
проаналізувати особливості персональної та групової мотивації сучасних підприємств, види та про-
блеми ефективного стимулювання.

Ключові слова:
мотивація, управління персоналом, групова та персональна мотивація, по- ліпшення працездатності персоналу, демотивация, стимулювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Козак, К., Левчук, Ю., & Прунчак, М. (2020). Дослідження основних проблем щодо мотивації працівників підприємства. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1739
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

К. Б. Козак, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Ю. С. Левчук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра менеджменту та логістики

М. М. Прунчак, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

студент 4 курсу факультету менеджменту, маркетингу та логістики

Посилання

1. Тренинговая компания «Бизнес Партнер»: [Веб-сайт]. URL: https://training-partner.ru/staty/problemymotivacii-personala.html (дата звернення: 01.04.2020).
2. Сиденко Б. В., Величко о О. О. Проблема мотивации работников на украине в современных условиях
// Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. 2019. 1
cічня. (№ 1). С. 1 -2.
3. Змістові теорії мотивації // Навчальні матеріали онлайн: [Веб-сайт].
URL: https://pidruchniki.com/12090613/menedzhment/zmistovi_teoriyi_motivatsiyi (дата звернення: 01.04.2020).
4. Проблемы построения эффективной системы мотивации: [Веб-сайт].
URL: http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2006/123.pdfhttp://zt.knteu.kiev.ua/files/2012/03(62)2012/3_12_21.pdf (
дата звернення: 01.04.2020).
5. Harvard Business Publishing: [Website]. URL: https://hbr.org/2003/01/how-to-motivate-your-problempeople (viewed on: 01.04.2020).
6. Приклади мотиваційного питання в організації // Azcentral: [Website].
URL: https://yourbusiness.azcentral.com/examples-motivational-issue-organization-13314.html (viewed on:
01.04.2020).
7. Як відсутність мотивації вбиває вашу компанію // Saba: [Website].
URL: https://www.saba.com/uk/blog/how-lack-of-motivation-is-killing-your-company (viewed on: 01.04.2020).
8. П'ять головних проблем мотивації працівників // Chron: [Website]. URL: https://work.chron.com/topfive-employee-motivation-problems-22613.html (viewed on: 01.05.2020).
9. Потапцева С. Ю. Значение мотивации персонала в современном менеджменте // Управління розвит-
ком. 2011. №1. С. 7-8.
10. Нематериальная мотивация персонала в условиях кризиса: [Веб-сайт].
URL: http://nta.com.ua/uploads/articles/Nematerialnaya_motivatiya.pdf (дата звернення: 01.04.2020).
11. Мотиваційне середовище: [Веб-сайт]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2006/123.pdf (дата
звернення: 01.04.2020).
12. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: підручник. К.: центр учбової літератури,
2011. 468 с.
13. Мотивація на робочому місці: [Веб-сайт]. URL: http://www.motivation-tools.com/workplace/ (дата
звернення: 01.04.2020).