Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Стимулювання творчої праці персоналу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. І. Колесник
http://orcid.org/0000-0003-3603-1303

Анотація

Стаття розглядає актуальні питання управління творчою працею, зокрема її стимулювання як
фактор підвищення інвестиційної привабливості на підприємствах харчової промисловості. В статті
проаналізовано сутність творчої праці як категорії управлінської науки, основні ознаки творчої праці, в
тому числі порівняно до інших видів енергії зхарактеризована духовна енергія як основа та джерело
творчої праці. Визначаються проблеми науки та практики менеджменту відносно стимулювання твор-
чої праці, серед яких виокремлено проблеми якості професійної управлінської компетенції, недифере-
нційованого підходу до стимулювання творчої праці, проблему системності й науковості в практичній
роботі з персоналом творчої праці. Запропоновано системний підхід до стимулювання творчої праці,
який передбачає з одного боку створення сприятливого середовища для генерації духовної енергії
персоналу, а з іншого –баланс технізації виробництва, мета якого – оптимізація використання різних
типів енергії (праці) у виробництві.

Ключові слова:
творча праця, духовна енергія, управління творчою працею, стимулювання творчої праці, інвестиційна привабливість

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Колесник, В. (2020). Стимулювання творчої праці персоналу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1741
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографія автора

В. І. Колесник, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра управління бізнесом

Посилання

1. Гоулман Д. Емоційний інтелект / Гоулман Деніел; пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Х.: Віват, 2019. 512 с.
2. Данилевич Н. Шляхи вдосконалення системи мотивування в процесі управління персоналом підпри-
ємства // Психологічні виміри культури, економіки, управління. 2018. № XІ. С. 102-118.
3. Кузнецов Е.А. Професіоналізація управлінської діяльності: система, механізм та інноваційна динамі-
ка: монографія. Одеса: Наука і техніка, 2015. 368 с.
4. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Лалу Ф.; пер. з англ. Р. Клочко. Харків: КСД, 2017. 544 с. (укр. м.).
5. Лисак В.Ю. Управління і мотивація персоналу переробно-харчових підприємств: зарубіжні інновації
та вітчизняна практика // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. 2011.
№1. С. 11 –14.
6. Моріта А. Sony – сделано в Японии / Морита Акио.; пер. с англ.: О. Радынова, С. Щеглов. Альпина
Паблишер, 2018. 288 с.
7. Назаришин Р. Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці // Україна: аспекти
праці. 2013. № 3. С. 38–42.
8. Партридж Д. Люди чи прибуток / Партридж Д.; пер. з англ. Н. Палій. К.: КНИГОЛАВ, 2017. 240 с.
(укр. м.).
9. Роменець В.А. Психологія творчості. К.: Вища школа, 1971. 248 с.
10. Солодуха О.В. О необходимости развития инновационного мышления в менеджменте // Современ-
ные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: мате-
риалы VIII Международной научно-практической конференции. Харьков «ХАИ», 2010. С. 57-59
11. MacLachan Rob. The Pioneers who Put People First. People Management, 1995. 233 p.