Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Інноваційні засади управління системою логістичних бізнес-процесів зернового господарства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
Л. Я. Донець
http://orcid.org/0000-0001-6113-3702

Анотація

В статті здійснено дослідження особливостей управління системою логістичних бізнес-
процесів зернового господарства. Удосконалено методичний підхід до формування та реалізації інно-
ваційного механізму управління системою логістичних бізнес-процесів зернового господарства, оцінки
впливу логістичної інтеграції на результативність функціонування сільськогосподарських підприємств
та реалізації функції контролінгу шляхом використання контрольно-логістичного хронографу субконт-
рактних відносин. Визначено, що реалізація запропонованого інноваційного механізму управління сис-
темою логістичних бізнес-процесів зернового господарства досягаються за такими організаційно-
функціональними напрямами: формуючи координаційні логістичні групи з метою оптимізації логістич-
них бізнес-процесів, посилюючи цим самим інтеграційну функцію субконтрактації на рівні галузі, роз-
виваючи систему «експорту інновацій» та нейтралізуючи негативні фактори; утворенням координацій-
ної ради зернового господарства, яка функціонує на постійній основі та є ініціатором формування ло-
гістичних систем, що сприяє фінансовій і законодавчій підтримці, залученню до логістичної системи
органів державної влади, науково-освітніх та фінансових установ, розробці і впровадженню єдиного
інформаційного ресурсу, підтримці логістичної системи на основі шерінг-платформи.

Ключові слова:
управління, розвиток, логістичні бізнес-процеси, інноваційний механізм, логіс- тичні системи, зернове господарство

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., & Донець, Л. (2020). Інноваційні засади управління системою логістичних бізнес-процесів зернового господарства. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1742
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

Л. Я. Донець, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

Посилання

1 . Васильєва Н.К. Математичні моделі інноваційного розвитку в аграрній економіці: монографія.
Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2007. 348 с.
2. Дроботя Я.А. Управління логістикою матеріальних запасів аграрних підприємств: дис. … канд.
екон. наук: 08.00.04: захист 30.09.2011 / наук. кер. Перебийніс В. І. Полтава: ПДАА, 2011. 292 с.
3. Савенко І.І. Логістичний підхід в управлінні потоками зернозберігаючих підприємств. Теоретико-
правовий та методологічний аспекти: монографія. Одеська національна академія харчових технологій. Одеса:
Поліграф, 2008. 272 с
4. Цимбаліста Н.А. Особливості інвестиційного забезпечення створення та діяльності зернових обслу-
говуючих кооперативів. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Вип. 263. В 9 т. Т. 2. Дніпропет-
ровськ : ДНУ, 2010. С. 293-297.
5. Wilson W.W., Dahl B.L. Logistical Strategies and Risks in Canadian Grain Marketing // Canadian Journal
of Agricultural Economics. 2000. Vol. 48, Р. 141 –160. doi: 10.1111/j.1744-7976.2000.tb00271.x
6. Krueger A., Dooley F., Berruto R., Maier D. Risk Management Strategies for Grain Elevators Handling
Identity-Preserved Grains // IAMA World Food and Agribusiness Congress West Lafayette. 2000. IN, June.
7. Lobo D.S., Conte H. Comparison of logistics strategies of two cooperatives in the poultry sector using
Stated Preference Technique // POMS 23rd Annual Conference Chicago, Illinois, U.S.A., 20-23 of April, 2011.
8. Manikas І., Kelemis A., Folinas D. Modeling of logistics processes in the Agrifood Supply Chain CIOSTA
& CIGR Section // V Conference, 29 June - 1 July 2011, Vienna, Austria. URL:
http://www.nas.boku.ac.at/fileadmin/_/H93/H931/CIOSTA_Presentations/man ikas.pdf (дата звернення: 25.03.2020)
9. Frederico S. The modern agricultural frontier and logistics: the importance of the soybean and grain storage
system in Brazil // TERRAE. 2011. Vol. 8(1 -2), P. 26-34.
10. Lafleur M. Desarrollo económico y cooperativas: un modelo de gestión alternativa. In Lafleur, M., et al.
(dir.) // Reflexiones sobre cooperativismo. México: Escuela de cooperativismo. 2005. P. 5-31
11 . Schlecht Sh. M., Wilson W.W., Dahl B.L. Logistical Costs and Strategies for Wheat Segregation :
Agribusiness & Applied Economics Report. 2004. P. 551
12. Сотніков Ю.М., Авдієнко Я.А. Критерії включення промислового підприємства в систему субконт-
рактних відносин // Науковий огляд. 2018. № 2(45). URL:
http://naukajournal.org/index.php/index/search/titles?searchPage=30. (дата звернення: 26.03.2020)
13. Литовченко И.Л., Хмелярова Я.А. Субконтрактация как современная форма промышленной коопе-
рации // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини
та світове господарство. 2016. №10 (2). С. 6-12
14. Бабiй М.А Аутсорсинг як нова концепцiя ведення бiзнесу // Зовнiшня торгiвля, право та економiка.
2007. №6. С.53-57.