Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Системний підхід щодо здійснення аналізу дебіторської заборгованості підприємства на підставі статистичних даних

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

T. Stupnytska
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795
O. Antonyuk
http://orcid.org/0000-0002-9182-4982
O. Volodina
http://orcid.org/0000-0003-0552-6733
A. Orel
http://orcid.org/0000-0001-6575-4370

Анотація

Організація обліку дебіторської заборгованості має важливе значення для суб’єктів господа-
рювання усіх галузей. Адже успішне функціонування будь-якого підприємства можливе за умови пра-
вильної організації управління розрахунками з дебіторами. Стратегічне значення даної проблеми по-
лягає в тому, що дебіторська заборгованість здатна впливати на ліквідність активів, фінансовий стан
та платоспроможність підприємства.
В статті проведено дослідження економічної літератури з питань розгляду підходів до аналізу
дебіторської заборгованості підприємства. Складено послідовність проведення аналізу дебіторської
заборгованості за етапами: визначення мети, об’єктів, завдань аналізу; робота над джерелами інфо-
ромації; проведення кількісного та якісного аналізу дебіторської заборгованості; оцінка та узагальнен-
ня результатів аналізу; розробка відповідних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності
підприємства. Узагальнено систему показників для якісного аналізу дебіторської заборгованості підп-
риємства, до яких можна віднести: коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, тривалість пе-
ріоду погашення, питома вага дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів, ко-
ефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. За запропонованою системою
показників були проведені відповідні розрахунки на прикладі підприємства харчової промисловості та
надані рекомендації щодо покращення стану розрахунків з дебіторами. Аналіз, проведенний за розглі-
нутою послідовністю надасть змогу оцінити реальний стан дебіторської заборгованості підприємства,
а також дозволить виявити проблемні аспекти щодо управління дебіторською заборгованістю, розро-
бити заходи щодо скорочення простроченої та сумнівної дебіторської заборгованості.

Ключові слова:
дебіторська заборгованість, аналіз дебіторської забогованості, управіління дебіторською забогованістю, якісний аналіз, кількісний аналіз, коефіцієнти, фінансовий стан, ризик неплатежів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Stupnytska, T., Antonyuk, O., Volodina, O., & Orel, A. (2020). Системний підхід щодо здійснення аналізу дебіторської заборгованості підприємства на підставі статистичних даних. Food Industry Economics, 12(3). https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1813
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

T. Stupnytska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

O. Antonyuk, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

O. Volodina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Foreign Languages

A. Orel, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Undergraduate
Department of Accounting and Auditing

Посилання

1. Debitorska zaborhovanist: Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10, zatv. Nakazom Ministerstva
finansiv Ukrainy vid 08.10.1999 r. № 237 za stanom na 27.06.2013. Retrieved June 1, 2020, from
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
2. Butynets, F. F. (2009). Bukhhalterskyi finansovyi oblik. Zhytomyr: PP «Ruta».
3. Savytska, H. V. (2015). Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Znannia.
4. Hnatenko, Ye. P., & Lebedyk, A. M. (2016). Suchasni metodyky analizu debitorskoi zaborhovanosti. Molodyi vchenyi, (11), 562-565. Retrieved June 1, 2020, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_132
5. Pasinovych, I. I., & Shevchuk, O. M. (2013). Aktualni problemy analizu i upravlinnia debitorskoiu
zaborhovanistiu pidpryiemstva. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, (2). Retrieved June 1, 2020, from
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_65
6. Savitskaya, G. V. (2019). Analiz effektivnosti i riskov predprinimatelskoy deyatelnosti: metodologicheskie
aspektyi (2nd ed., pererob. i dop.). Moscow: INFRA-M. Retrieved June 1, 2020, from www.dx.doi.org/10.12737/23374
7. Mishchuk, Ye. V., & Sydorova, I. I. (2018). Analiz debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti: problemni
aspekty. Ekonomichna nauka, (2), 54–57. Retrieved June 1, 2020, from http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2018/12.
pdf
8. Lysenko, A. M. (2014). Metodyka provedennia analizu debitorskoi zaborhovanosti sub’iektiv hospodariuvannia. Ekonomichni nauky, (26), 184-192. Retrieved June 1, 2020, from
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/291/1/28.pdf
9. Antoniuk, O. P., Stupnytska, T. M., & Kuprina, N. M. (2015). Ekonomichnyi analiz. Lviv: Mahnoliia 2006.
10. Stupnytska T., Volodina O., Holovachenko L., & Vasylieva, Yu. (2018). Methods of the analysis of the
debts receivable: Modern aspect. Food Industry Economics. 10(3), 94-101 . doi: 10.15673/fie.v10i3.1066

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)