Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Особливості інноваційного процесу на підприємствах індустрії гостинності

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. В. Асауленко
http://orcid.org/0000-0001-7057-4614

Анотація

В статті проведений аналіз поняття інноваційного процесу та інновацій, з’ясовано їхню сут-
ність, починаючи від перших згадувань у науковій літературі. Зображена проблематика інновацій в
економічній теорії та практиці управління підприємствами. Представлено особливості інновацій в про-
цесі реалізації на підприємствах саме індустрії гостинності як одного з найперспективніших напрямів
розвитку економіки країни. Виділено головну їхню особливість - сервісний характер. Зазначено важли-
вість і доцільність поділу інновацій на сервісні та виробничі. Показано, що поняття «сервісні інновації»
означає інновації сфери послуг. Виявлено, що науковці щодо поглядів на інноваційні особливості
сфери послуг поділяються на дві групи: які не розмежовують сервісні і виробничі інновації та абсолют-
но відрізняють їх. Саме прихильники розмежувального підходу формують специфічний характер сер-
вісних інновацій. Це дозволило виділити особливості сервісних інновацій, які застосовуються підпри-
ємствами індустрії гостинності. На основі проведеного дослідження запропоновано напрями розвитку
інновацій підприємствами індустрії гостинності.

Ключові слова:
індустрія гостинности, інновація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, сервісні інновації, підприємства індустрії гостинності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Асауленко, Н. (2020). Особливості інноваційного процесу на підприємствах індустрії гостинності. Food Industry Economics, 12(3). https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1819
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографія автора

Н. В. Асауленко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Шумпетер І. Теорія економічного розвитку. М .: Прогрес, 1982. 456 с.
2. Портер М. Міжнародна конкуренція. М.: Міжнародні відносини, 1993. 896 с.
3. Bright J. R. Some management lessons from technological innovation research: National conference on
management technological innovation. Bradford: Univ. of Bradford Management Centre, 1968. 231 p.
4. Твисс Б. Управління науково-технічними нововведеннями. М.: Економіка, 1989. 271 с.
5. La technologie et l’economie: Les relation determinantes. R: OECD, 1992. p. 26.
6. Barras R. Towards a Theory of Innovation in Services. Research Policy. 1986. №15. P. 161 -173. . doi:
10.1016/0048-7333(86)90012-0
7. Harzing A.W. (2019) Publish or Perish. Version 3.0.3883 (18 August). http://www.harzing.com/pop.htm.
(дата звернення 18.07.20)
8. Майлс Й. Сервісні інновації в XXI столітті // Форсайт. 2011. №2. С. 4-15.
9. Седікова І. О. Управління інноваційною діяльністю підприємств кондитерської галуз // Науковий ві-
сник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарс-
тво. 2018. Вип. 18. С. 55-59.
10. Bondarenko S., Lagodienko V., Sedikova I. & Kalaman O. Application of Project Analysis Software in
Project Management in the PreInvestment Phase. Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol.9,
is.13, pp. 676-684.
11. Асауленко Н. В. Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесу // Економічні та соціаль-
ні аспекти розвитку України на поч. 21 ст.: матеріали VІ міжн. наук.-практ. конф., 2018 р. Одеса: «Студія "Пе-
чать», 2018. С. 11–13.
12. Sedikova I. Development of conceptual principles of the circular economy // Food Industry Economics.
201 9. Vol.11, Issue 2. P. 47-53. doi: 10.15673/fie.v11i2.1394
13. Kalaman O., Volodina O., Mandrikin D. Innovative development strategy formation of the modern enterprise // Food Industry Economics. 2018. Vol.10 (2). Р. 75-82. doi: 10.15673/fie.v10i2.963