Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Контрактні форми управління сітьовими бізнес-структурами

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. Ю. Бігунов-Новіков
http://orcid.org/0000-0002-8020-4710

Анотація

Парадигма неокласичної економіки базується переважно на досліджені виробництва та спожи-
вання. Однак, великий науковий інтерес також викликає організація обміну, дослідження якого немож-
ливе без аналізу контрактних угод передачі прав власності на активи. В статті розглянуті форми конт-
рактного управління сітьовими бізнес-структурами, які використовуються учасниками обміну в умовах
невизначеності як альтернативний механізм адаптації до зовнішнього середовища через ринок (кла-
сичну контрактацію) та об’єднане управління (вертикальну і горизонтальну інтеграцію). Вперше визна-
чені види формальних реляційних сітьових контрактів та механізми мінімізації невизначеності, якими
вони регламентують обмін між учасниками сітьових бізнес-структур. Описані основні умови невизна-
ченості, які дозволяють управлінцям, суб’єктам прийняття рішень робити висновки щодо доцільності
формування сітьових бізнес-структур як найбільш ефективних та найменш трансакційно витратних
структур управління в умовах невизначеності.

Ключові слова:
Сітьові бізнес-структури, стратегічні альянси, консорціуми, концерни, форварди, венчурне фінансування, асоціації підприємств, реляційний контракт, опціони

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бігунов-Новіков, Л. (2020). Контрактні форми управління сітьовими бізнес-структурами. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1907
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

Л. Ю. Бігунов-Новіков, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана проспект Перемоги, 54, м. Київ, Україна, 03057

аспірант
кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Посилання

1. Goldberg V. Regulation and Administered Contracts // Bell Journal of Economics. 1976. № 7. Р. 426 -452.
doi: 10.2307/3003265
2. Joskow P.L. 1985. Long Term Vertical Relationships and the Study of Industrial Organization and Government Regulation // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1985. №141. Р. 568-593.
3. Klein B., Crawford R.G. and Alchian A.A. Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive
Contracting Process //Journal of Law and Economics. 1985. №28. P. 297-326. doi: 10.1086/466922
4. Kronman A.T. Contract Law and the State of Nature // Journal of Law, Economics, and Organization. 1985.
№1. Р.5-32.
5. Macaulay S. Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study // American Sociological Review. 1963. Р. 55-67. doi: 10.2307/2090458
6. Macneil I.R. The Many Futures of Contracts // Southern California Law Review. 1974. №47. Р. 691 -816
7. Macneil I.R. Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and
Relational Contract Law // Northwestern University Law Review. 1978. №72. Р. 854-905.
8. Macneil I.R. The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations // New Heaven and
London: Yale University Press. 1980. doi: 10.2307/1288310
9. Macneil I.R. Values in Contract: Internal and External // Northwestern University Law Review. 1983. №79. Р. 340-418.
10. Williamson, O.E. Markets and hierarchies: аnalysis and antitrust implications. New York: Free Press. 1975
11 . Williamson O.E. The economic institutions of capitalism. New York: Free Press. 1985
1 2. Zebre R.O. Economic Efficiency in Low and Economics. Elgar. 2001. doi: 10.4337/9781843761488
1 3. Грив Г., Роули Т., Шапилов А. Преимущество сетей: Как извлечь максимальную пользу из альянсов
и партнерских отношений / пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2018. 259 с.
1 4. Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд
экономической книги «Начала», 1997. 180 с.