Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Подолання конфліктних ситуацій при адмініструванні транспортних перевезень у логістичних системах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. Б. Козак
http://orcid.org/0000-0002-8099-6607
В. А. Дроздова
http://orcid.org/0000-0003-3143-1869
Є. А. Дроздова
http://orcid.org/0000-0002-0743-2370

Анотація

Метою статті є проведення аналізу причин конфліктних ситуацій та конфліктів, що виникають у
зв’язку зі складнощами адміністрування (управління) при транспортних перевезеннях, аналізу думок
експертів-практиків та вчених щодо подолання подібних складних ситуацій. Оскільки під час управлін-
ня логістичними процесами у посадових осіб є чітко регламентовані функції, за якими вони повинні
фокусуватися саме на процедурах та контролю за їх виконанням, що іноді стає причинами виникнення
конфліктних ситуацій та конфліктів. Завданням статті є встановлення найбільш типових причин конф-
ліктних ситуацій в процесі адміністрування транспортних перевезень; встановлення між якими учасни-
ками логістичної системи найбільш часто виникають конфліктні ситуації; які існують шляхи та інстру-
менти визначення, згладжування і вирішення подібних складних ситуацій. Розглядаються тенденції
розвитку логістичного менеджменту і логістики; поняття логістичної системи, конфліктної ситуа-
ції/конфлікту та адміністрування. Аналізуються думки провідних фахівців ланцюга поставок Українсь-
кого ринку. Необхідно підкреслити, що конфлікти які виникають при транспортних перевезеннях приз-
водять до значних економічних та іміджевих збитків для підприємства та компаній-партнерів, особли-
во при здійсненні міжнародних перевезень, а також залишаються поза уваги науковців хоча турбують
представників бізнес-структур. Тому саме проблема якісного адміністрування транспортних переве-
зень у логістичних системах і своєчасне виявлення та подолання конфліктів набуває актуальності.

Ключові слова:
конфліктна ситуація, конфлікт, логістична система, транспортні перевезення, логістичне адміністрування, міжнародна логістика

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Козак, К., Дроздова, В., & Дроздова, Є. (2020). Подолання конфліктних ситуацій при адмініструванні транспортних перевезень у логістичних системах. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1908
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

К. Б. Козак, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

В. А. Дроздова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Є. А. Дроздова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Конфликты в логистический цепях неизбежны, поэтому их надо правильно воспринимать (резуль-
таты блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения. 2015. №2 (57) март-
апрель. URL: https://www.lobanov-logist.ru/upload/iblock/5ff/5ff823c4a4328a68723b8a5dedf4b996.pdf (дата звер-
нення: 03.10.20)
2. Родников А.Н. Логистика. Терминологический словарь. Москва : ИНФРА-М, 2000 . 340 с.
3. APICS Dictionary. 8 ht Edition. American Production and Inventory Control Society, Inc. 1995. P. 102
4. Трегубов В.И. Концепция синхронизации как основа администрирования в самоорганизующихся
логистических системах // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2010. Том 4,
№2с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sinhronizatsii-kak-osnova-administrirovaniya-vsamoorganizuyuschihsya-logisticheskih-sistemah/viewer (дата звернення: 01.10.20)
5. Лемеш І.О. Cутність логістичної системи та її функціональна значущість на підприємстві в системі
прийняття управлінських рішень // Управління розвитком. 2013. №1. 141с.
6. Сумець О. М. Логістика: теорії, ситуації, практичні завдання. Частина 1. Логістика як інструмент
ринкової економіки. Київ.: "Хай-Тек Прес", 2010. 344с.
7. Сергеев В.И. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов. М.: ИНФРА-М.
2005. 975с.
8. Король Л.Г., Малимонов И.В., Рахинский Д.В. Конфликтология. Ульяновск: Издательство «Зебра».
2015. 248с..
9. Левкин Г.Г. Контроллинг логистических систем: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт. 2019. 167с.
10. Савченко Л.В. Проблемы транспортной логистики. Логистический интернет-портал: LobanovLogist.ru URL: https://www.lobanov-logist.ru/library/355/55586/ (дата звернення: 01.10.20)
11. Миротин Л.Б., Чубуков А.Б., Ташбаев И.Е. Логистическое администрирование. М.: Экзамен. 2003.
480с.
12. De Dreu, C.K.W. and Weingart, L.R. Task versus relationship conflict, team performance, and team member
satisfaction: a meta-analysis // Journal of Applied Psychology. 2003. Vol. 88, № 4, Р. 741 -749. doi: 10.1037/0021 -
9010.88.4.741
13. Verstrepen S., Cools M., Cruijssen F. and Dullaert W. A dynamic framework for managing horizontal cooperation in logistics // International Journal of Logistics Systems and Management. 2009. Vol. 5, № 3/4, Р. 228-248. . doi:
10.1504/IJLSM.2009.022497
14. Menon A., Bharadwaj S.G. and Howel R. The quality and effectiveness of marketing strategy: effects of
functional and dysfunctional conflict in intraorganizational relationships // Journal of the Academy of Marketing Science. 1996. Vol. 24, № 4, Р. 299-313. doi: 10.1177/0092070396244002
15. Hongzhuan Chen, Lulu Song, Xuesong Zhuang, Ting Li. Research on the Conflict Analysis of Supply
Chain Management based on Graph Model with MRCR. 2nd International Conference on Software Engineering,
Knowledge Engineering and Information Engineering. Published by Atlantis Press. 2014. URL: https://www.atlantispress.com/article/13605.pdf (дата звернення: 05.10.20) doi: 10.2991/sekeie-14.2014.13
16. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. Москва. ЗАО
«Олимп-Бизнес». 2005. 640с.