Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Маркетингові аспекти інноваційного розвитку виноробних підприємств

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. М. Голодонюк
http://orcid.org/0000-0002-0966-2727
В. В. Мільчева
http://orcid.org/0000-0001-8285-8278
Д. О. Бондарчук
http://orcid.org/0000-0002-6452-9128

Анотація

В статті представлений аналіз ринку виробництва тихих вин в Україні, проведено маркетингове
дослідження споживачів, проведено сегментування ринку збуту та розроблені відповідні рекомендації
щодо інноваційного розвитку підприємства. В ході аналізу ринку вина України були виявлені як пози-
тивні, так і несприятливі фактори розвитку. Але, незважаючи на всі негативні тенденції, які не тільки
стримують розвиток, але і ліквідують передумови майбутнього зростання, дана галузь залишається
перспективною і розцінюється як та, що може успішно розвиватися в майбутньому. З метою вибору
правильного напряму розвитку для виноробних підприємств було проведено маркетингове дослі-
дження за допомогою анкетування, яке допомогло визначити смакові переваги споживачів. На основі
отриманих під час опитування даних, було складено однофакторну карту і розраховано ємність ринку
вина і кращого сегмента. Спираючись на проведений аналіз, було запропоновано до впровадження
новий вид продукції – фруктове вино і описані основні маркетингові стратегії, рекомендовані до вико-
ристання при впровадженні запропонованого проекту.

Ключові слова:
маркетинг інновацій, інноваційний розвиток, виноробні підприємства, конку- рентоспроможність, маркетингове дослідження

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Голодонюк, О., Мільчева, В., & Бондарчук, Д. (2020). Маркетингові аспекти інноваційного розвитку виноробних підприємств. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1910
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності
Біографії авторів

О. М. Голодонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

В. В. Мільчева, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

Д. О. Бондарчук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

студентка 4 курсу факультету менеджменту, маркетингу та логістики

Посилання

1. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підручник. К. : Либідь, 2006. 480 с.
2. Сиротинська Н.М. Види інноваційних підприємств промисловості // Вісник національного універси-
тету Львівська політехніка: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
Львів: Львівська політехніка. 2012. № 727. С.314–319.
3. Македон В. В., Рубець Д. С. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія
// Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». 2013. № 45 (1018). С. 75-86.
4. Gosnar Ana. The Classification of Innovations: the Case of Apple Inc. University of Ljubljana, Faculty
of Economics, 2012. 64 p. URL: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/gosnar795-B.pdf (retrieved: 20.10.2020)
5. Kalaman O., Volodina O., Mandrikin D. Innovative development strategy formation of the modern enterprise // Food Industry Economics. 2018. Vol.10. Issue 2. Р. 75-82. doi: 10.15673/fie.v10i2.963
6. Агеєва І.М., Агаркова О.В. Дослідження стратегій розвитку на підприємствах виноробної галузі //
Економіка харчової промисловості. 2017. Т. 9, Вип. 4. С. 35–42. doi: 10.15673/fie.v9i4.741
7. Durbalova N., Sedikova I. Strategic management competitive potential of the
enterprise // Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 4. P. 58-64. doi: 10.15673/fie.v11i4.1547
8. Бойко В., Аверчева Н., Бойко Л. Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям
агробізнесу // Економіка АПК. 2019. №3. С. 61. doi: 10.32317/2221 -1055.201903061
9. Пархоменко В.М. Методи вибіркових обстежень: навч. посібн. К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2001.
148 с.
10. Университет InSales. Как посчитать ROI и оценить эффективность рекламы / Университет InSales.
URL: https://www.insales.ru/blogs/university/roi (дата звертання: 20.10.2020)
11. Bondarenko S., Lagodienko V., Sedikova I., Kalaman O. Application
of Project Analysis Software in Project Management in the PreInvestment Phase //Journal of Mechanical Engin
eering and Technology. 2018. Vol.9. Іs.13. P. 676-684.
12. 15 Of The Most Effective Wine Marketing Tactics: web-site. URL: https://marketing.sfgate.com/blog/15-
of-the-most-effective-wine-marketing-tactics (retrieved: 20.10.2020)

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)