Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Органічний сектор економіки в Україні та світі

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. А. Ринкова
http://orcid.org/0000-0001-7794-7225

Анотація

У статті розглянуто переваги органічного виробництва в економічному, екологічному та соціа-
льних аспектах. Представлено аналіз кількості українських виробників-операторів за період 2016-2019
роки, статистичні дані з експорту, світовий і європейський рейтинги по площі земель зайнятих під ор-
ганіку. Вивчено органічне виробництво у світі, виділено основні напрями його розвитку, стандартиза-
цію продукції. Аналізуючи цей досвід та всі тенденції та перспективи органічного виробництва в Украї-
ні, запропоновано певні інструменти його стимулювання, зокрема удосконалення правового регулю-
вання, пільгове кредитування й оподаткування, бюджетні виплати, державну підтримку НДДКР, ство-
рення центрів контролю якості, сертифікацію та страхування. Практична значимість дослідження обу-
мовлена тим, що впровадження представлених інструментів стимулювання розвитку органічного ви-
робництва забезпечить збільшення попиту на органічну продукцію, підвищення конкурентоспромож-
ності на міжнародних ринках, поліпшення екологічного стану в країні.

Ключові слова:
органічне виробництво, виробники-оператори, органічна продукція, стандар- тизація, органіка, фермери

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ринкова, А. (2020). Органічний сектор економіки в Україні та світі. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1918
Розділ
Економіко-екологічні проблеми
Біографія автора

А. А. Ринкова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра менеджменту і логістики

Посилання

1. Про органічне виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон
України за станом на 12.02.2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (дата звернення: 25.09.2020)
2. Артиш В.І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України //
Економіка АПК. 2017. №4 С. 9-23
3. Внутрішній ринок органічної продукції України, експорт та імпорт: веб-сайт. URL:
https://agropolit.com/infographics/view/95 (дата звернення: 03.10.2020)
4. Томашевська О. А. Виробництво органічних продуктів в Україні // Агросвіт, 2012. №21 С. 2-5.
5. Органічне виробництво в Україні / Міністерство агроекономіки: веб-сайт. URL:
http://minagro.gov.ua/node/23346. (дата звернення: 03.10.2020)
6. Розвиток органічного ринку в світі: веб-сайт. URL: http://organic.ua (дата звернення:15.10.2020)
7. Томашевська О.А. Органічне виробництво в світі // Економіка природокористування та екологізація
навколишнього середовища. 2016. №44. С.161 -163.
8. Agence Bio: La Bio dans le monde. Agence Bio Montreuil. URL: https://www.agencebio.org/wp- content/uploads/2018/10carnet_monde_2017.pdf (viewed on: 12.10.2020).
9. David Dumaresq. Organic Agriculture in Australia. URL:
https://www.researchgate.net/publication/242589047_Organic_Agriculture_in_Australia (viewed on: 02.1 0.2020).
10. Louise Luttikholt, Executive Director, IFOAM - Organics International, 53113 Bonn, Germany. URL:
www.ifoam.bio (viewed on: 02.1 0.2020).
11. Organic Farming Provides Reliable Environmental Benefits but Increases Variability in Crop Yields: A
Global Meta-Analysis. Front. Sustain. Food Syst., 27 September. 2019. URL:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00082/full (viewed on: 9.10.2020). doi:
10.3389/fsufs.2019.00082