Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств тимчасового розміщування в сучасних умовах господарювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. В. Дьяченко
http://orcid.org/0000-0002-8754-3256
Д. Т. Полоус
http://orcid.org/0000-0002-7768-3239

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «конкурентоспроможність», «конкурентоспроможність за-
кладів тимчасового розміщування», структуру та динаміку розвитку галузі тимчасового розміщування
України, досліджено зв’язок між такими елементами як «конкурентоспроможність» та «конкурентна
стратегія». Метою написання статті є дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няних підприємств тимчасового розміщування в сучасних умовах господарювання. Предметом дослі-
дження виступає процес підвищення конкурентоспроможності готелів та можливість застосування сві-
тового досвіду для вітчизняних підприємств. Результати дослідження представленні у вигляді уза-
гальнення шляхів підвищення конкурентоспроможності, які доцільно використовувати для вітчизняних
підприємств тимчасового розміщування.

Ключові слова:
стратегічне управління, конкурентоспроможність, заклади тимчасового розміщування, конкурентна стратегія, якість готельних послуг

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дьяченко, Ю., & Полоус, Д. (2020). Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств тимчасового розміщування в сучасних умовах господарювання. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1919
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

Ю. В. Дьяченко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Д. Т. Полоус, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. ДСТУ 4268:2003 . Послуги туристичні. Засоби розміщування: чинний від 01.07.2004. Київ. С. 48.
2. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010): [Веб-сайт]. Київ, 2020. URL:
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html (дата звернення: 15.10.2020).
3. Сайт Державної служби статистики України: [Веб-сайт]. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
(дата звернення: 10.10.2020).
4. Райзберг Б. А. Словарь современных экономических терминов: словник. Москва: Айрис-пресс,
2008. 480 с.
5. Бортник Л. В. Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу // Вида-
вничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”: зб.
наук. пр. Тернпіль, 2013.Том 14.№ 2. С.100-110.
6. Пандяк І. Конкурентоспроможність готельних підприємств: ресурси, ризики, стратегія управління //
Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. 2018. № 52. С. 222-231.
7. Охота В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії // Економі-
чна наука. 2007. вип. 1, № 5. C. 46-49.
8. Отельная фишка: Глубокий сон // Портал для профессионалов гостиничного и ресторанного бизне-
са: [Веб-сайт]. URL: http://prohotelia.com.ua/2012/03/deep-sleep (дата звернення: 12.06.2020).
9. Отельная фишка «Антихраповый номер» // Портал для профессионалов гостиничного и ресторан-
ного бизнеса: [Веб-сайт]. URL: http://prohotelia.com/2011/09/anti-snoring-crowne-plaza (дата звернення:
15.07.2020).
10. Отельная фишка: Обувь от дизайнера в подарок // Портал для профессионалов гостиничного и рес-
торанного бизнеса: [Веб-сайт]. URL: http://prohotelia.com/2011/06/отельная-фишка-обувь-от-дизайнера-в-по (да-
та звернення: 13.06.2020).
11. Отельная фишка: VIB – Very Important Baby // Портал для профессионалов гостиничного и ресто-
ранного бизнеса: [Веб-сайт]. URL: http://prohotelia.com/2011/04/very-important-baby (дата звернення:
12.06.2020).
12. Отельная фишка: Дерево в подарок // Портал для профессионалов гостиничного и ресторанного би-
знеса: [Веб-сайт]. URL: http://prohotelia.com.ua/2011/04/tree-like-a-gift (дата звернення: 12.06.2020).
13. Пуцко Д. В. Аромомаркетинг // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали наук.-тех. конф.
студентів, аспірантів і молодих учених, присвяченої 80-річчю О. Балацького, Суми, 21 -25 квіт. 2017 р. / Сум.
дер. університет. Суми, 2017. С. 302-303.
14. Робертс К. Lovemarks. Бренды будущого. М.: Рипол Классик, 2005. 224 с.
15. Балацька Н. Ю. Імідж як фактор конкурентоспроможності готельного підприємства // Молодий вче-
ний. 2016. № 11. С. 551 -554.