Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Виробничий потенціал молокопереробних підприємств України у контексті євроінтеграційного розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. О. Крюкова
http://orcid.org/0000-0002-0577-6364

Анотація

У статті проведено аналіз виробничого потенціалу молокопереробних підприємств України,
досліджено сучасний стан сировинної бази молокопродуктової галузі в контексті забезпечення внутрі-
шніх потреб та окремих індикаторів продовольчої безпеки населення країни. Проаналізовано обсяг і
структуру споживання молокопродуктів в Україні у порівнянні з країнами ЄС. Дана оцінка розвитку на-
ціонального ринку молока і молокопродуктів в порівнянні з ключовими тенденціями європейського ри-
нку. Проаналізовано особливості товарної структури молочної галузі України та європейських країн.
Досліджено потенціал використання європейських квот на вітчизняну молокопродукцію, основні на-
прями та прогнози експорту молокопродуктів у країнах ЄС, виявлено відмінності між обсягами держа-
вної фінансової підтримки молочної галузі європейських країн та України. Результатами дослідження
стало обґрунтування перспективних шляхів подальшого розвитку галузі та напрямів диференціації
географічної структури експорту для вітчизняних молокопереробних підприємств.

Ключові слова:
виробничий потенціал, молокопереробні підприємства, молокопродукти, ри- нок молока та молокопродуктів, експорт

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Крюкова, І. (2021). Виробничий потенціал молокопереробних підприємств України у контексті євроінтеграційного розвитку. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.1985
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

І. О. Крюкова, Одеський державний аграрний університет вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра обліку і оподаткування

Посилання

1. Россоха В.В. Формування і розвиток виробничого потенціалу аграрних підприємств: монографія.
Київ: ННЦ: ІАЕ, 2009. 444с.
2. Бойківська Г. Напрями підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних
підприємств системи АПК: монографія. Тернопіль: Крок, 2012. 238 с.
3. Запащук Л.В. Методичні підходи до оцінки виробничого потенціалу промислового підприємства //
Вісник ЖДТУ, 2010. № 3(53). С. 60-63.
4. Тваринництво України. 2019: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2019. URL:
http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvaryny_2019.pdf (дата звернення 09.01.2021).
5. Виробництво промислової продукції за видами: 2019: стат зб. / Держ. служба статистики України.
Київ, 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення 09.01.2021).
6. Іщук С.О., Ляховська О.В. Проблеми і перспективи розвитку молокопереробних виробництв в Укра-
їні: регіональний вимір. Львів, 2020. 32с.
7. Зовнішня торгівля України. 2019: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2019. URL:
http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2019_pdf.pdf. (дата звернення 10.01.2021).
8. Інформаційно-аналітичний портал АПК України: [інтернет-портал]. URL:
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo/stan-finansuvannya-u-2020-roci. (дата звернення 09.01.2021).
9. Agriculture, forestry and fishery statistics. Statistical Books / Eurostat, 2020. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12069644/KS-FK-20-001 -EN-N.pdf/a7439b01 -671 b-80ce-85e4-
4d803c44340a?t=1608139005821 (дата звернення 05.01.2021).
10. The Dairy News. Rabobank представил топ-20 молочных компаний мира в 2019 году. URL:
https://www.dairynews.ru/news/rabobnk-predstavil-top-20-molochnykh-kompaniy-mira.html. (дата звернення
05.01.2021).
11. ТОП - 10 українських виробників молочної продукції. MilkUa: веб-сайт. URL:
http://milkua.info/uk/post/top-10-ukrainskih-virobnikiv-molocnoi-produkcii (дата звернення 05.01.2021).
12. Україна мляво вибирає квоти на експорт молочної продукції до ЄС. Агротайм: веб-сайт. URL:
https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/ukrayina-mlyavo-vybyraye-kvoty-na-eksport-molochnoyi-produkcziyi-do-yes/ (дата
звернення 05.01.2021).
13. Пирожок О. Дорожче, ніж у Брюсселі: як українське молоко програє Україну виробникам ЄС. Еко-
номічна правда: веб-сайт. URL:https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/12/2/654311 (дата звернення
09.01.2021).
14. Чагаровський В. Щороку в Україні зникає 1 велике молокопереробне підприємство. URL:
https://agropolit.com/interview/748-vadim-chagarovskiy-schoroku-v-ukrayini-znikaye-1 -velike-molokopererobnepidpriyemstvo (дата звернення 09.01.2021).
15. Dairy and dairy products. OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2020-2029. URL:
http://www.fao.org/3/ca8861 en/Dairy.pdf (дата звернення 10.01.2021).
16. Shahbandeh M. Leading dairy farming companies worldwide in 2018/2019, based on raw milk
production. URL:https://www.statista.com/statistics/1124669/leading-dairy-farming-companies-based-on-milkproduction (дата звернення 05.01.2021).