Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Aspects of financial analysis of the company's equity in modern conditions

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

N. Kuprina
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
T. Markova
http://orcid.org/0000-0002-9437-2635
O. Velychko
http://orcid.org/0000-0002-8591-878X

Анотація

Метою дослідження в даній публікації є аналіз наукових праць вчених з вивчення підходів до
проведення фінансового аналізу власного капіталу підприємств в теоретичному і практичному аспекті,
обґрунтування необхідності та формування комплексного підходу такого аналізу в системі управління
ним. Аналіз робіт вчених показав, що при проведенні фінансового аналізу власного капіталу підприєм-
ства він, в основному, проводиться в контексті аналізу фінансового стану підприємства як в загальній
оцінці, так і в абсолютному і відносному вираженні, що не є повним в сучасних умовах управління ре-
сурсами підприємства і джерелами їх формування. Дослідження підтвердило, що стійкий розвиток віт-
чизняних підприємств, забезпечення їх ефективності та конкурентоспроможності в сучасних умовах
вимагає системного підходу до управління власним капіталом підприємства, формування ефективної
політики управління, першим етапом якої є якісний комплексний фінансовий аналіз у попередній пері-
од, який був сформований та проаналізований у цій роботі, а саме: аналіз складу, структури та дина-
міки власного капіталу підприємства; аналіз показників фінансової стійкості, що характеризують влас-
ний капітал підприємства та його зв'язок із залученими коштами; аналіз таких важливих відносних по-
казників власного капіталу: коефіцієнту ризику власного капіталу; коєфіцієнту розвитку підприємства;
рентабельності власного капіталу; оборотності власного капіталу; приросту власного капіталу. Запро-
понований комплексний підхід проведення фінансового аналізу власного катпіталу підприємства було
розраховано на підставі даних двох підприємств за три роки – ЗАТ «Одесакондитер» та ТОВ «Дружба
СВК». В статті проаналізовано структуру вкладення капіталу підприємства в його активи та динаміку
зміни структури власного капіталу підприємств за видами економічної діяльності України за 2014-2019
роки.
Науковим результатом дослідження є формування комплексного підходу до проведення фі-
нансового аналізу власного капіталу підприємства, що є актуальним в сучасних умовах функціонуван-
ня підприємств.
Практична значимість даної статті спрямована на використання даного методу аналізу власного
капіталу як інструменту фінансового аналізу в сучасних умовах управління підприємствами для забез-
печення ефективності їх функціонування та управління.

Ключові слова:
капітал, власний капітал, фінансовий аналіз, комплексний підхід, підприємство

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kuprina, N., Markova, T., & Velychko, O. (2021). Aspects of financial analysis of the company’s equity in modern conditions. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.1986
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

N. Kuprina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

T. Markova, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

O. Velychko, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

The student of the third grade of Economy, Business and Control Faculty Odessa National

Посилання

1. Kuprina, N., Markova, T., & Stupnytska, M. (2020). Analysis of the own capital of Ukrainian enterprises
and features of its management in the conditions of the new economy of the global market. Food Industry Economics,
12(2), 30-37. doi: 10.15673/fie.v12i2.1737.
2. Blank, I. A. (1999). Osnovyi finansovogo menedzhmenta. Kyiv: Nika-Tsentr.
3.Stupnytska, T.M. (2015). Finansovyi analiz z ohliadu na ymorirnist bankrutstva pidpryiemstva. In V.V.
Nemchenko (Ed.), Oblikovo-analitychne zabezpechennia v umovakh upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu
pidpryiemstva (pp. 105–112). Odesa: Feniks.
4. Tsal-Tsalko, Yu. S. (2008). Finansovyi analiz. Kyiv: TsUL.
5.Kobyletskyi, V. R. Metodyka rozrakhunku pokaznykiv vlasnoho kapitalu. Retrieved January 8, 2020, from
https://www.finalon.com/metodyka-rozrakhunku/92-analiz-vlasnoho-kapitalu-ua
6. Burkynskyi, B. V., & Horiachuk, V. F. (2014). Kapitalizatsiia ekonomiky rehioniv Ukrainy. Odesa:
IPREED NANU.
7.Sokyrynska, I.H. (2003). Diahnostyka finansovoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva. Finansy
Ukrainy, (1), 88–95. doi: 10.1136/adc.88.2.95-a.
8. Kuprina, N., Markova, T., Volodina, O., & Stupnytska, M. (2020). Peculiarities of analysis of enterprise’s
own capital in modern conditions. Food Industry Economics, 12(1), 35-44. doi: 10.15673/fie.v12i1.1667.
9. Mishchuk, Ye. V., & Mishchenko, V. V. (2015). Osoblyvosti systemy upravlinnia vlasnym kapitalom
pidpryiemstva ta shliakhy yii vdoskonalennia. Ahrosvit, (24), 46-49.
10. Kirsanova, T. O., & Koliada, N. O. (2010). Systema upravlinnia vlasnym kapitalom pidpryiemstva. Visnyk
SumDU, (1), 58-63.
1 1 . Silakova, H. V., & Pietukhova, O. M. (2018). Suchasni pohliady na upravlinnia vlasnym kapitalom
pidpryiemstva. Intelekt ХХІ, 3, 101 -105.
12. Vlasnyi kapital pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.
Retrieved January 12, 2021, from http://www.ukrstat.gov.ua