Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Імплементація сервісних інновацій в організацію діяльності закладів ресторанного господарства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.П. П. Новічкова
http://orcid.org/0000-0001-6133-9882
Т. Є. Лебеденко
http://orcid.org/0000-0001-8385-4674
В. К. Новічков
http://orcid.org/0000-0001-9720-8163

Анотація

Інноваційна діяльність спрямована на створення нового або зміну наявного продукту, на вдос-
коналювання наявних послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних техно-
логій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. Вони стають визначальними чинниками
для конкурентоспроможності підприємств та активізації обмінів з іншими секторами економіки, з ним
пов’язаними. Проведене дослідження дало змогу проаналізувати діяльність ресторану «Щастя Пале
Рояль», визначити його головних конкурентів та розробити концепцію розвитку ресторану. Для цього
було запропоновано ввести професію сомельє (винного та хлібного. Складено концептуальне меню
хлібобулочних виробів, яке має різні види хліба, що пасуватимуть для різних страв в основному меню
закладу. Реалізація зазначених напрямків розвитку інноваційної діяльності створить умови для роз-
ширення переліку надаваних послуг, посилить конкурентні позиції та переваги підприємств.

Ключові слова:
сервіс, інновації, ресторан, обслуговування, сомельє, конкуренція, хлібний сомельє

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Новічкова, Т., Лебеденко, Т., & Новічков, В. (2021). Імплементація сервісних інновацій в організацію діяльності закладів ресторанного господарства. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.1990
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

Т.П. П. Новічкова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Т. Є. Лебеденко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор технічних наук, професор
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

В. К. Новічков, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат географічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1 . Про інноваційну діяльність Закон України: за станом на 05.12.2012 // Верховна Рада України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення 12.01 .2021).
2. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациях. Oslo manual. 3-е изд. М. 2006. 192 с.
3. Іванова В. В. Дослідження теорії поняття інновації // Економіка Промисловості. 2009. № 47. doi:
10.5860/CHOICE.47-1395. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eprom/2009_47/st_47_13.pdf7 (дата зве-
рнення 12.01 .2021).
4. Аврамова О. Є. До проблеми визначення інновації // Актуальні проблеми розвитку українського сус-
пільства. Харків: НТУ «ХПІ». 2011. № 30. 179 с.
5. Про инновации и имитации творческих идей в бизнесе: веб-
сайт. URL: http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/pro-innovacii-i-imitacii-tvorcheskih-idej-v-biznese-5043 (дата
звернення 12.01 .2021).
6. Poznanski, K. Innowacje w gospodarce kapitalisty cznej. Warszawa, 1979. 283 р.
7. Базилевич В. Д. Неортодаксальная теория Й. А. Шумпете-
ра. URL: http://econbooks.ru/books/part/20291 (дата звернення 12.01 .2021).
8. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціаліза-
ції: монографія. К.: КНЕУ. 2013. 394 с.
9. Завгородня О. Є. Додаткові послуги й інновації в соціокультурному просторі // Культура Украї-
ни. 2016. Випуск 52. С. 21 -34.
10. Ресторанне господарство як складова індустрії гостинності: веб-
сайт. URL: https://pidru4niki.com/14170120/turizm/organizatsiya_protsesu_obslugovuvannya_yogo_materialnotehnichne_zabezpechennya (дата звернення 10.01 .2021).
11. Нагернюк Д. В. Основні чинники, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторан-
ного господарства. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5142 (дата звернення 12.01 .2021).
12. Що входить в обов'язки сомельє? веб-сайт. URL: https://genomukr.ru/rizne/23884-shho-vhodit-vobov-jazki-somele.html (дата звернення 12.01 .2021).