Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Удосконалення сервісу на підприємствах індустрії гостинності шляхом проектування дегустаційних залів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. М. Ряшко
http://orcid.org/0000-0002-6237-7263
Н. В. Асауленко
http://orcid.org/0000-0001-7057-4614
Т. П. Новічкова
http://orcid.org/0000-0001-6133-9882

Анотація

Стаття розглядає сучасні тенденції щодо зростання інтересу до гастрономічного туризму вза-
галі та до дегустаційних залів зокрема. Заклади індустрії гостинності готові до впровадження сервіс-
них інновацій однією з яких є створення дегустаційного залу та розробка низки додаткових послуг.
Створення дегустаційних залів на підприємствах індустрії гостинності дозволяє проводити моносорто-
ві дегустації, порівнювати продукцію різних виробників, що не можливо в дегустаційних залах, розта-
шованих на виробничих підприємствах. Дегустаційна зала в складі підприємства індустрії гостинності
стає джерелом додаткового прибутку за рахунок розширення сервісних послуг закладу. Розглянуто
рекомендації щодо створення дегустаційних залів на виробничих підприємствах. Наведено схему вза-
ємозв’язку приміщень дегустаційної зали в складі підприємства індустрії гостинності. Розроблено ре-
комендації щодо проектування та дизайну дегустаційних залів, розташованих на підприємствах індус-
трії гостинності.

Ключові слова:
індустрія гостинності, сервіс, проектування, дегустаційний зал, підприємства індустрії гостинності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ряшко, Г., Асауленко, Н., & Новічкова, Т. (2021). Удосконалення сервісу на підприємствах індустрії гостинності шляхом проектування дегустаційних залів. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.2004
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

Г. М. Ряшко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Н. В. Асауленко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Т. П. Новічкова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1. Привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області: монографія / Калмикова
І.С. та ін.; за заг. ред. Меліх О.О. Київ: ХАМЕЛЕОН К, 2018. 137 с.
2. McKinsey J.A. Tasting Room Liability. Alcohol regulations, slips and falls, the Americans with Disability
Act and more // Wine Business Monthly. 2008. February 15. URL:
https://www.winebusiness.com/wbm/?go=getArticleSignIn&dataId=54458 (viewed on: 05.02.2021).
3. Gray B.W. Tiny pours equal big business. Tasting rooms are a crucial source of income for California wineries // San Francisco Chronicle. 2006. September 8. URL: https://www.sfgate.com/wine/article/TINY-POURSEQUAL-BIG-BUSINESS-Tasting-rooms-are-2470042.php (viewed on: 05.02.2021).
4. Fisher C. Survey Report: 2007 Tasting Room Survey Report. Tasting rooms continue to grow into key profit
centers as efforts to communicate with customers become more sophisticated // Wine Business Monthly. 2007. May 15.
URL: https://www.winebusiness.com/wbm/?go=getArticleSignIn&dataId=48430 (viewed on: 05.02.2021).
5. Stallcup J. The Most Important Tool in Your Tasting Room DtC sales and wine club sign ups start with pristine glassware // Wines & Vines. 2018. July. URL: https://winesvinesanalytics.com/features/article/200599/The-MostImportant-Tool-in-Your-Tasting-Room (viewed on: 05.02.2021).
6. Осипова Л. А. Економічна ефективність дегустаційної діяльності у складі туристичного бізнесу // Зб.
тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одеська національна академія харчових техно-
логій. Одеса, 2017. С. 170 - 171.
7. Винные игры. Queen Tamada: веб-сайт. URL: https://www.queentamada.com/ru/services/grape-games/
(дата звернення: 05.02.2021 ).
8. Новічкова Т. П., Лебеденко Т. Є., Асауленко Н. В. Сервісні послуги: кейтерингове обслуговування в
організації ресторанного господарства як напрям підвищення конкурентоспроможності в умовах кризи // Нау-
кові перспективи. 2021. Вип. 3, T. 9. С. 306-318. doi: 10.52058/2708-7530-2021 -3(9)-306-318
9. Cutler L. Maximizing Tasting Room Effectiveness: Having grown from public relations stopovers to money-making epicenters, our experts discuss the keys to successful tasting rooms // Wine Business Monthly. 2006. February 15. URL: https://www.winebusiness.com/wbm/?go=getArticleSignIn&dataId=42351 (viewed on: 05.02.2021 ).
10. Вaлуйко Г.Г., Шольц-кулiков Є.П. Теорiя и прaктикa дегустaцiї вин / за ред. Вaлуйко Г. Г. Сiмферо-
поль: Тaвридa, 2005. 232 с.
11. Голуб О.В. Дегустaционный aнaлиз: курс лекций / за ред. Голуб О.В. Кемерово: Кемеровский тех-
нологический институт пищевой промышленности, 2003. 119 с.
12. Aлмaши К.К., Дрбоглaв Е.С. Дегустaция вин / за ред. Aлмaши К.К. М.: Пищевая промышленность,
1979. 152 с.
13. Теория и прaктикa виноделия / Риберо-Гaйон Ж. и др.; под ред. Риберо-Гaйон Ж. М.: Пищевая про-
мышленность, 1979. 352 с.
14. Kettmann M. 14 Rules for Visiting a Tasting Room // Wine Enthusiast. 2015. August 13. URL:
https://www.winemag.com/2015/08/13/14-rules-for-visiting-a-tasting-room/ (viewed on: 06.02.2021).
15. Yarrow A. The Best Wine in Washington State: Notes from Taste Washington 2009 // Vinography. 2009.
May 27. URL: https://www.vinography.com/2009/05/the_best_wine_in_washington_st (viewed on: 06.02.2021 ).
16. Неіленко С., Стариченко Т. Особливості проектування сучасних приміщень культурно-дозвіллєвого
призначення в закладах ресторанного господарства // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2018. № 2.
С. 128-137. doi: 10.31866/2616-7468.2.2018.157182