Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Статистична оцінка формування зовнішньої торгівлі України готовими харчовими продуктами

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П. О. Антонюк
http://orcid.org/0000-0002-8100-2563
О. П. Антонюк
http://orcid.org/0000-0002-9182-4982
Т. М. Ступницька
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795
Х. О. Баранюк
http://orcid.org/0000-0002-3346-0332

Анотація

В статті розглянуто сучасний стан зовнішньої торгівлі готовими харчовими продуктами на ос-
нові методів і прийомів статистичного аналізу. В основу дослідження покладено поділ готових харчо-
вих продуктів на дві групи в залежності від характеру їх кінцевого споживання. Досліджено товарну та
географічну структури експорту та імпорту готових харчових продуктів з точки зору значення товарів
названих двох груп в зовнішньоторговельному обороті. Проведено порівняльний аналіз обсягів експо-
рту та імпорту в розрізі продуктів харчування – товарні групи 16-22, та товарні групи 23-24, що не яв-
ляються такими. Зроблено висновки, що в експорті готових харчових продуктів переважають товари,
що не є продуктами харчування людей. Натомість в імпорті переважають саме продукти харчування
людей, що свідчить про наявність певних проблем в забезпеченні внутрішнього ринку цими товарами.
Встановлено характер впливу цих двох типів товарних груп на формування торговельного сальдо, та
основі причини перевищення вартості імпорту над експортом. У висновках представлено рекомендації
стосовно можливостей зростання експорту готових харчових продуктів та зменшення від’ємного саль-
до.

Ключові слова:
агропродовольча продукція, готові харчові продукти, продукти харчування людей, експорт, імпорт, сальдо, товарна структура, географічна структура, статистична оцінка

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Антонюк, П., Антонюк, О., Ступницька, Т., & Баранюк, Х. (2021). Статистична оцінка формування зовнішньої торгівлі України готовими харчовими продуктами. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.2006
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

П. О. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, науковий співробітник
відділ ринкових механізмів і структур

О. П. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Х. О. Баранюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

асистент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Антонюк П.О., Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Головаченко Л.М. Стан та результати торгівлі аг-
ропродовольчими товарами між Україною і Європейським союзом // Економіка харчової промисловості. 2019.
Т.11, вип.1. С. 27-36; doi: 10.15673/fie.v11i1.1292
2. Державна служба статистики України : [Веб – сайт]. Київ, 2021. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата зве-
рнення 10.01.2021).
3. Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Деменчук В.В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого
ринку та виробництво продовольства в Україні // Економіка АПК. 2018. № 9. С. 34 – 45. doi: 10.32317/2221 -
1055.201809034
4. Пугачов М.І. Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами // Економіка АПК. 2019. №
3. С. 6 – 13. doi: 10.32317/2221 -1055.201903006
5. Сичевський М.П. Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні // Економіка
АПК. 2019. № 1. С. 6 - 17. doi: 10.32317/2221 -1055.201901006
6. Приватизація спиртової галуззі [Електронний ресурс]. URL: privatisation. gov. ua. / alcohol – industry
(дата звернення 10.01.2021).
7. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства :
монографія // Ю.О. Лупенко та ін., за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугочова. Київ : ННЦ-ІАЕ, 2015. 320 с.
8. Штакал М.А., Пугачов В.М. Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні // Економіка АПК.
2019. № 4. С. 80 – 88. doi: 10.32317/2221 -1055.201904080
9. Le positionnement des filieres de l`aqriculture et de la peche a l`international [Електронний ресурс]. URL:
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/56474/document/20180301 -Pr%C3%A9sentation%20SIA%20-
%20international-7%281%29.pdf?version=3 (дата звернення 10.01.2021).
10. Commerce agro alimentaire de L'UE : Une croissance soutenue malgre les defies du coronavirus et du
Brexit : website. URL: https://www.agro-media.fr/analyse/commerce-agroalimentaire-de-lue-une-croissance-soutenuemalgre-les-defis-du-coronavirus-et-du-brexit-44683.html (дата звернення 10.01.2021).
11. Le commerce et la cooperation economique entre L`Ukraine et la France : website. URL:
https://france.mfa.gov.ua/fr/partenariat/289-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-francijeju
(дата звернення 10.01.2021).
12. Ukraine - Les importations de vins en hausse au premier semestre 2020 : website. URL:
https://www.businessfrance.fr/ukraine-les-importations-de-vins-en-hausse-au-premier-semestre-2020 (дата звернення
10.01.2021).