Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

СТАН КОНКУРЕНЦІЇ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. О. Голубьонкова
М. Г. Брайко старший викладач

Анотація

В статті розглянуто основні тенденції у споживанні вина у світі та в Україні. Розглянуто види спеціалізованих торговельних підприємств, що пропонують алкогольну продукцію. Визначено основні сили впливу на них за методикою п’яти конкурентних сил М.Портера та запропоновано стратегію ди-ференціації.
Ключові слова:
конкуренція, модель п’яти конкурентних сил, роздрібна торгівля, алкогольні напої, стратегія диференціації

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Голубьонкова, О., & Брайко старший викладач, М. (2016). СТАН КОНКУРЕНЦІЇ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ. Food Industry Economics, 8(3). https://doi.org/10.15673/fie.v8i3.202
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. О. Голубьонкова, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі, кандидат економічних наук, доцент

М. Г. Брайко старший викладач, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі, старший викладач

Посилання

1. Гаркуша О.М. Проблеми розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу України [Текст] / О. Гаркуша // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С.3–5.

2. Мороз Л.А. Дослідження Українського ринку горілчаної продукції та удосконалення маркетингової комунікаційної політики її регіональних виробників [Електронний ресурс] / Мороз Л.А., Косар Н.С., Кузьо Н.Є. // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4838

3. Осипов В. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку / В.Осипов, Л. Осипова // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 28-31

4. Купріна Н.М. Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості Одеської обл.: практич-ний аспект / Н.М. Купріна, Х.О. Баранюк // Економіка харчової промисловості. – 2015. – Т. 7, Вип.4. – С. 28-34. – doi: 10.15673/2312-847x.4/2015.56732

5. Каламан О.Б. Аналіз стану та особливості управління підприємствами виноградарсько-виноробного під комплексу / О.Каламан // Економіка харчової промисловості. – 2015. – Т. 7, Вип.4. – С. 40-44. – doi: 10.15673/2312-847x.4/2015.56740

6. Ткаченко О.Б. Інноваційні складові стратегічного розвитку виноробних підприємств України / Тка-ченко О.Б., Агеєва І.М., Беркгаут В.М. // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т. 8, Вип.1. – С. 55–61. – doi: 10.21691/fie.v8i1.66

7. Данилова Л.Л. Оптимізація асортиментної політики вітчизняних торговельних підприємств // Вісник ДонДУЕТ. – 2001. – №4(12 ) – С.192–196

8. Le Ann A. Fickle, Raymond J. Folwell, Trent Ball, Carter Clary. Small Winery Investment and Operating Costs Extension Bulletin // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cru.cahe.wsu.edu/CEPublications/eb1996/eb1996.pdf

9. OIV (International Organisation of Vine and Wine). – 2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oiv.int/oiv/cms/index

10. Porter, M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 1980. (Republished with a new introduction, 1998.)

11. Burgers W. Marketing Revealed: Challenging the Myths. Hardcover, 200 pages Published January 15th 2008 by Palgrave Macmillan

12. Aaker David A. Strategic Market Management. Wiley, 2013. – 336 р.

13. Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn, Sumantra Ghoshal The Strategy Process: Con-cepts, Context, Cases. Prentice Hall,2002. – 489 р.