Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Деякі проблеми функціонування малого бізнесу в умовах пандемії

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. І. Колесник
http://orcid.org/0000-0003-3603-1303

Анотація

Стаття розглядає деякі проблеми функціонування підприємств малого бізнесу за умов всесвіт-
ньої пандемії COVID-19. Проаналізовано природу впливу пандемії на роботу малого бізнесу, що ви-
ражається насамперед в необхідності адаптації до нових умов пандемічних обмежень протягом 2020-
2021 років. Визначаються проблеми науки та практики менеджменту щодо недостатнього рівня управ-
лінської антикризової компетенції керівників задля пристосовування до нових реалій середовища; яко-
сті зворотного зв’язку в процесі суб’єктно-об’єктної взаємодії, рівня інноваційності систем управління,
якості фахової підготовки управлінських кадрів, а також проблеми фінансової підтримки державою
підприємств малого бізнесу в кризові періоди.
Запропоновано підхід до вирішення деяких проблем бізнесу за умов пандемії, що полягає в
організації системи професійної підготовки управлінських кадрів, яка дасть змогу керівникам вирішу-
вати завдання з оперативної антикризової трансформації бізнесу в разі ймовірного повторення подіб-
них ситуацій в майбутньому.

Ключові слова:
пандемія, малий бізнес, проблеми, інновації в управлінні, антикризова управлінська компетенція

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Колесник, В. (2021). Деякі проблеми функціонування малого бізнесу в умовах пандемії. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2037
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

В. І. Колесник, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра управління бізнесом

Посилання

1. Вагнер І. М., Демко І. І. Вплив COVID-19 на економічний розвиток малого і середнього бізнесу в
Україні // Вісник університету банківської справи. 2020. № 1. С. 59.-66.
2. Велика українська енциклопедія: веб-сайт. URL: https://vue.gov.ua/Пандемія (дата звернення:
15.03.2021).
3. Всесвітня організація охорони здоров’я. Спільна заява про захист даних і недоторканості приватного
життя в умовах боротьби з COVID-19: веб-сайт. URL: https://www.who.int/ru/news/item/19-11 -2020-jointstatement-on-data-protection-and-privacy-in-the-covid-19-response (дата звернення: 15.03.2021 ).
4. Гоулман Д. Емоційний інтелект / Гоулман Д.; пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Харків, 2019. 512 с. (укр.
мова).
5. Коронавірус vs бізнес: як корона криза змінила український бізнес: веб-сайт. URL:
https://mind.ua/ru/openmind/20210451 -koronavirus-vs-biznes-kak-koronakrizis-izmenil-ukrainskij-biznes (дата звер-
нення: 15.03.2021 ).
6. Лазур В. Сценарії виходу з кризи. Як може розвиватися економіка України після карантину: веб-
сайт. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30568531.html (дата звернення: 15.03.2021 ).
7. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Лалу Ф.; пер. з англ. Р. Клочко. Харків, 2017. 544 с. (укр. мова).
8. Литвиненко С. Л., Цвик Ю. А. Виклики та можливості для українського бізнесу в умовах продов-
ження карантинних заходів // Ефективна економіка:
електрон. журн. 2020. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=791 . doi: 10.32702/2307-2105-
2020.5.89 (дата звернення: 15.03.2021 ).
9. Партридж Д. Люди чи прибуток / Партридж Д.; пер. з англ. Н. Палій. Київ, 2017. 240 с. (укр. мова).
10. Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв. Опитування соціологічної групи «Рейтинг»:
веб-сайт. URL:
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ukraina_na_karantine_monitoring_obschestvennyh_nastroeniy_15 -
17_noyabrya.html (дата звернення: 15.03.2021 ).
11 . Uber, Airbnb, Disney, Tesla. Пандемія коронавірусу привела до масових звільнень: веб-сайт. URL:
https://nv.ua/biz/markets/uber-airbnb-disney-tesla-koronavirus-i-karantin-privel-k-besprecedentnym-massovymuvolneniyam-50086807.html (дата звернення: 15.03.2021 ).