Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Маркетинговий вимір механізмів логістичної взаємодії у ланцюгах товарних ринків

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
М. Л. Тараканов
http://orcid.org/0000-0002-3827-2373

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні положення імплементації маркетингової складової у форму-
вання механізмів логістичної взаємодії в системі товарних ринків. Уточнено зміст концепції «7R» в на-
прямі диференціації логістичних сервісів на активні та пасивні, з наступною адаптацією в теорію логісти-
чного маркетингу. Обґрунтовано по відношенню до інструментів контрактації пріоритетні форми між лан-
кових зв’язків, зокрема централізовано-договірні форми в сполученні з використанням інструментів аут-
сорсингу. В контексті корпоративної логістики визначено області використання механізмів міжланкової
взаємодії, що дає можливість розширити вплив маркетингової складової на загальний корпоративний
розвиток. Обґрунтовано доцільність використання методу типології в процесі логістичного регулювання
процесів злиття та поглинань суб’єктів ринкових ланцюгів. Запропоновано нові області впровадження
механізмів логістичної взаємодії, які доповнюють характеристики етапів життєвого циклу товару.

Ключові слова:
механізм, маркетинг, логістична взаємодія, концепція «7R», корпоративна логістика, логістична контрактація, логістика життєвого циклу товару

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., & Тараканов, М. (2021). Маркетинговий вимір механізмів логістичної взаємодії у ланцюгах товарних ринків. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2039
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності
Біографії авторів

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

М. Л. Тараканов, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів. Львів: Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка», 2004. 448 с.
2. Пономаренко В.С., Таньков К.М., Т.І. Лепейко. Логістичний менеджмент / за ред. В.С. Пономерен-
ко. X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. 440 с.
3. Єлетенко О.В. Механізм управління логістичною системою підприємства. Вісн. нац. ун-ту «Львів.
Політехніка». 2008. № 628. С. 494–498.
4. Методологічні засади формування ефективної логістики товарних ринків: монографія. За ред. Бур-
кинського Б.В., Нікішиної О.В. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2020. 200с.
5. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товар-
них ринків: монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. 85с.
6. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Діагностика ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків:
наук. доповідь. Одеса: Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. 75 с.
7. Логістика товарного ринку: монографія. За ред. Б. В. Буркинського, В. М. Лисюка. Одеса: ІПРЕЕД
НАН України, 2018. 244 с.
8. Tarakanov M., Lozova T., Uzun I. Integrated approach to the of logistics and marketing in the system of
commodity markets. Economics. Ecology. Socium. Vol. 4, №3. 2020. Pp. 12-23. doi: 10.31520/2616-7107/2020.4.3-2
9. Концепция комплекса маркетинга - модель «7Р». URL:
https://studme.org/170673/marketing/kontseptsiya_kompleksa_marketinga_model (дата звернення 3.04.2021)
10. Переваги аутсорсингу. URL: https://tribun.com.ua/44983 (дата звернення 3.04.2021)
11. Логістично-аутсорсингова платформа як основа формування транспортно-логістичної системи
регіону. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6000http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6000
(дата звернення 3.04.2021)
12. Розповсюдження зразків товарів. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/august/issue-62/article-
20288.html (дата звернення 5.04.2021)
13. Теория конкуренции. URL:
https://www.sgu.ru/sites/default/files/documents/2017/teoriya_konkurencii_38.03.01_ep.pdf (дата звернення
5.04.2021)
14. Логистика и планирование жизненного цикла товара. URL: https://www.lobanovlogist.ru/library/352/55358/(дата звернення 7.04.2021)

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>