Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Особливості управлінських інформаційних систем і технологій в організації автоматизованого обліково- аналітичного процесу на підприємстві

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

T. Markova
http://orcid.org/0000-0002-9437-2635
Yu. Melnyk
http://orcid.org/0000-0003-2307-1592
G. Pchelianska
http://orcid.org/0000-0003-0944-986X
S. Tilloyev
http://orcid.org/0000-0002-3340-121X

Анотація

У статті обґрунтовується роль інформаційних систем і технологій в процесі управління
обліково-аналітичного процесу на підприємстві, оскільки 80 % необхідної інформації накопичуються й
формуються в системі бухгалтерського обліку та звітності. Перелічені переваги та недоліки від
застосування інформаційних систем і технологій. Визначено, що дотримання якості інформаційного
забезпечення можливе за умови дотримання принципів системність, комплексність, науковість,
достовірність, доцільність, ефективність, пріоритетність, прозорість та цільове спрямування. Наведені
прикладні програми вітчизняного та зарубіжного досвіду, які використовується підприємствами для
відстеження фінансової звітності, руху грошових коштів, виставлення рахунків, банківських рахунків та
замовлень на придбання, а також їх характеристика. Визначено, що впровадження комп’ютерної
техніки та Інтернету у повсякденні процеси підприємств зумовлено поширенням та необхідністю
обробки величезних масивів інформації у найкоротші терміни та її миттєву передачу на великі
відстані. Проведена оцінка використання комп’ютерів на підприємстві та напрями використання
мережі Інтернет в Україні. Проаналізувавши напрями використання мережі Інтернет, визначено, що
починаючи з 2010 року до теперішнього часу частка відповідно росте. І найбільше використовують
Інтернет для надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою (70,65%-98,84%),
отримання інформації про товари та послуги (44,52%-89,22), здійснення банківських операцій (81,53%-
97,65%). Дослідження кількості підприємств, які використовували комп’ютери у розрізі галузей,
визначено, що найбільша кількість підприємств – це є підприємства переробної промисловості та
оптова й роздрібна торгівля. Визначено, що інвестиції у інформаційні технології окупаються та
дозволяють досягти таких ефективних та стратегічних бізнес-цілей як операційну досконалість, нових
продуктів та бізнес-моделей, дотримання конфіденційності клієнтів, покращене прийняття рішень,
безліч конкурентних переваг, виживання та адаптування до ринкових сучасних вимог.

Ключові слова:
інформаційні системи і технології, автоматизоване робоче місце, облік, аналіз, підприємство

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Markova, T., Melnyk, Y., Pchelianska, G., & Tilloyev, S. (2021). Особливості управлінських інформаційних систем і технологій в організації автоматизованого обліково- аналітичного процесу на підприємстві. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2042
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

T. Markova, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

Yu. Melnyk, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Professor
Department of Accounting and Auditing

G. Pchelianska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Accounting and Auditing

S. Tilloyev, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

The student of the firth grade of Economy, Business
and Control Faculty

Посилання

1. Hryn, V. P. (2019). Sutnist ta vydy oblikovoho informatsiinoho prostoru. Ekonomika, Upravlinnia Ta
Administruvannia, (4(90), 141 –147. doi: 10.26642/ema-2019-4(90)-141 -147
2. Vahrushina, M. A. (Ed.). (2017). Buhgalterskiy uchet v sovremennyih biznes-strukturah. Finansovyiy
universitet.
3. Benko, M. M. (2010). Informatsiini systemy i tekhnolohii v bukhhalterskomu obliku. Kyiv. nats. torh.-
ekon. un-t.
4. Budko, O. V. (2013). Finansova zvitnist yak dzherelo informatsii dlia pryiniattia upravlinskykh rishen.
Efektyvna ekonomika, (1). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1721
5. Hudz, O. Ye. Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstv.
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_70172914.pdf
6. Reva, O. M., & Smirnov, O. O. (2010). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva na osnovi zaprovadzhennia informatsiinykh system i tekhnolohii. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, (18(1), 42-47.
7. The Role of Information Systems in Business Today. https://paginas.fe.up.pt/~als/mis10e/ch1/chpt1 -
1bullettext.htm
8. Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh u 2010, 2015, 2017, 2018-
2019 rokakh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. http://www.ukrstat.gov.ua
9. Mary Girsch-Bock The Top 10 Accounting Software for Small Businesses in 2021 .
https://www.fool.com/the-blueprint/accounting-software-reviews/
10. Fatenok-Tkachuk, A. (2015). Orhanizatsiia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia protsesu formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni
Lesi Ukrainky, (2), 82-88. doi: 10.29038/2411 -4014-2015-02-82-88