Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Інформаційні технології у використанні інноваційних методів викладання - як інструмент соціально- економічного розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

V. Nemchenko
http://orcid.org/0000-0002-2984-3357
T. Markova
http://orcid.org/0000-0002-9437-2635
G. Pchelianska
http://orcid.org/0000-0003-0944-986X
O. Volodina
http://orcid.org/0000-0003-0552-6733

Анотація

У статті розглядається роль та значення інформаційних технологій у сфері надання освітніх
послуг та інноваційні методи викладання. На сьогоднішній день якісне викладання навчальних дисци-
плін переважає за допомогою використання засобів і можливостей, які надають Інтернет та інформа-
ційно-комунікаційні технології. Вони створюють умови для кращої подачі матеріалу, що є більш ціка-
вим, можливість швидко перевірити знання та підвищити інтерес до навчання. В статті визначено, що
використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання у закладах вищої освіти є
необхідністю, яка супроводжувалась викликами світового простору, зокрема останніми роками. Актив-
не впровадження та застосування цих технологій в просторі надання освітніх послуг є дієвим інстру-
ментом створення нової системи освіти, яка відповідає вимогам процесу модернізації традиційної сис-
теми освіти та інформаційного суспільства. Авторами визначено, що роль і місія викладача у навча-
льно-виховному процесі трансформується на організатора, консультанта, керівника та експерта само-
стійної роботи студентів. Обґрунтовано важливість сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
у процесі викладацько-виховного процесу. Визначенні переваги та недоліки дистанційного навчання,
яке викликане вимогами до адаптації світового простору. Досліджено сутність поняття «інновації» та
систематизовані сучасні інноваційні методи викладання. В статті доведено, що інновація в навчально-
виховному процесі – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різних педаго-
гічних викликів у сучасних умовах світового простору, який забезпечує майбутніх конкурентоспромож-
них фахівців на ринку праці. Представлена класифікація інновацій в галузі освіти та класифікація пе-
дагогічних технологій. Систематизовано сучасні інноваційні методи навчання, які дозволяють викори-
стовувати нові технології викладання, носять мотивований (зацікавлений) характер, мають ефектив-
ний результат (якісну освіту), креативність, задоволення. Авторами доведено, що самостійна індиві-
дуальна робота студентів в дистанційному он-лайн режимі є однією з складовою навчально-виховного
процесу, а тому, як і всі його компоненти, являє собою систему активних організаційних і дидактичних
заходів, спрямованих на підготовку фахівців відповідних освітніх рівнів та нестандартного творчого
мислення.

Ключові слова:
методи викладання, комп’ютерні інформаційні технології, Інтернет

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Nemchenko, V., Markova, T., Pchelianska, G., & Volodina, O. (2021). Інформаційні технології у використанні інноваційних методів викладання - як інструмент соціально- економічного розвитку. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2046
Розділ
Соціально-економічні аспекти розвитку
Біографії авторів

V. Nemchenko, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Professor
Department of Accounting and Auditing

T. Markova, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

G. Pchelianska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Accounting and Auditing

O. Volodina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Foreign Languages

Посилання

1. Markova, T. D., & Pchelianska, H. B. (2021). Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity: pidvyshchennia
efektyvnosti vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u zdiisnenni osvitnoho protsesu. In zbirnyk materialiv III-i
vseukr. nauk. -metod. konf.: Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity: pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u zdiisnenni osvitnoho protsesu (pp. 142–143). Odesa; Odes. nats. akad. kharch. Tekhnolohii.
2. Kuzminskyi, A. I. Informatsiini tekhnolohii u navchalnomu protsesi ta orhanizatsiino-rozporiadchii
diialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25399/1/1.pdf
3. Adonin, S. V., & Kuriacha, N. V. (2021). Suchasni metody vykladannia z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii. Efektyvna ekonomika, (4). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8790. doi: 10.32702/2307-
2105-2021.4.85
4. Rozhkova, N. H. (2014). Vykorystannia informatsiino-komp’iuternykh tekhnolohii yak innovatsiinoho
metodu v navchanni inozemnykh mov. Naukovi zapysky, (132), 121 -125. doi: 10.1016/j.neucom.2012.06.063
5. Diadiun, S. V. Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v osviti. https://conf.ztu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/01/131.pdf
6. Alieksieieva, H. M., Kravchenko, N. V., & Horbatiuk, L. V. (2020). Tekhnolohii yak zasib nabuttia navychok softckils u profesiinii osviti. In zb. nauk. prats materialiv I vseukr. nauk. -prakt. konf.: Dystantsiina osvita v
Ukraini: innovatsiini, normatyvno-pravovi, pedahohichni aspekty (pp. 7 – 8), Kyiv; Natsionalnyi aviatsiinyi universytet.
7. Beznosiuk, O. O., & Ostapchuk, S. V. (2020). Aktualni problemy yakosti osvity v Yevropeiskii i svitovii
systemakh pidhotovky fakhivtsiv. In zb. nauk. prats materialiv I vseukr. nauk. -prakt. konf.: Dystantsiina osvita v
Ukraini: innovatsiini, normatyvno-pravovi, pedahohichni aspekty (pp. 15 – 18), Kyiv; Natsionalnyi aviatsiinyi universytet.
8. Kliap, M. (2015). Innovatsiini metody navchannia u VNZ yak instrument internatsionalizatsii vyshchoi
osvity Ukrainy. Vyshcha osvita Ukrainy, (4), 45-53.
9. Berezivska, N. S. (2019). Innovatsiini osoblyvosti v osvitnomu protsesi. In zbirnyk vystupiv uchasnykiv II
vseukr.nauk. - prakt. konf. vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy: Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii v osvitnomu prostori. (pp. 6 – 7). Kyiv; Filiia «Bilhorod-Dnistrovskyi ekonomiko-pravovyi koledzh» Vyshchoho navchalnoho
zakladu Ukoopspilky «Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli».
10. Shvets, H. O. Suchasni innovatsiini metody vykladannia u vyshchii shkoli. In Chetverta vseukrainska
praktychno-piznavalna internet-konferentsiia. https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/33-chetvertavseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/42-suchasni-innovatsijni-metodi-vikladannya-u-visshijshkoli
11. Bystrova, Yu. V. (2015). Innovatsiini metody navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy. Pravo ta
innovatsiine suspilstvo, 1(4), 27-33.