Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. Д. Маркова
Г. Б. Пчелянська

Анотація

У статті досліджено особливості використання комп’ютерних інформаційних технологій в сис-темі обліку та контролю в сфері підприємницької діяльності. Проаналізовано переваги та недоліки їх застосування в процесі ведення та прийняття рішень щодо управління бізнесом, враховуючи вимоги сучасного ринку конкурентоспроможності. Визначено змістовну сутність поняття «інформаційне суспі-льство» та обґрунтовано її вплив у життєдіяльності суб’єктів господарювання.
Ключові слова:
інформаційне суспільство, інформаційні технології, комп’ютерна система, облік, контроль

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Маркова, Т., & Пчелянська, Г. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ. Food Industry Economics, 8(3). https://doi.org/10.15673/fie.v8i3.207
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

Т. Д. Маркова, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту, кандидат економічних наук, старший викладач

 


Пчелянська Г.Б.
старший викладач
кафедра обліку та аудиту

Г. Б. Пчелянська, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту, старший викладач

 

Посилання

Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підгото-вки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.

Рижко Л. В. Інформаційне суспільство: особливості наукового простору / Л. В. Рижко // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2010. – № 2. – С. 31-36.

Іовчева А. М. Інформаційне суспільство в умовах глобалізаційного розвитку / А. М. Іовчева // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Політологія. – 2014. – Т. 236, Вип. 224. – С. 108-111.

Петрухно Ю. Є. Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика / Ю. Є. Пет-рухно // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Кни-гознавство. – 2014. – Т. 19, Вип. 1. – С. 127-133.

Яцюк С. Особливості методики викладання інформаційних систем і технологій для студентів-менеджерів / С. Яцюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2013. – № 7. – С. 92-95.

Ткаль Я. С. Особливості використання інформаційних систем і технологій обліку / Я. С. Ткаль // Ві-сник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2014. – № 2 (26). – С.127-130.

Луценко В.М. Особливості системи контролю інформації потоків великого розміру // В.М. Луценко, А.М. Балан // Захист інформації. – 2013 – №3. – С.231-235.

Тітова О. П. Особливості та переваги використання новітніх інформаційни технологій в управлінні агрохолдингу «Укрлендфармін» / О. П. Тітова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2012. – № 2(2). – С. 90-96.

Бенько М.М. Можливості здійснення фінансового аудиту у середовищі інформаційних технологій / М. М. Бенько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 3-8.

Людвенко Д.В. Особливості функціонування обліково-інформаційних систем на сучасних підпри-ємствах / Д. В. Людвенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2011. – Т. 13, № 1(2). – С. 42-46.

Информатизация предприятия: преимущества и недостатки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economyz.ru/informatsionnye-tekhnologii-v-biznese/

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)