Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. Б. Пчелянська
Т. Д. Маркова
К. С. Дойчева

Анотація

У статті досліджено можливості використання комп’ютерних інформаційних систем в аудиті. Визначено суть комп’ютерного аудиту в системі обробки бухгалтерської інформації. Проаналізовано переваги та недоліки застосування інформаційних систем в аудиті. Зазначено причини, які зумовлю-ють використання аудиторських комп’ютерних засобів. Наведено особливості комп’ютерного аудиту.
Ключові слова:
автоматизована інформаційна система, інформаційні технології, комп’ютерний аудит, комп’ютерна обробка даних, комп’ютерне середовище, програмні засоби аудиту

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пчелянська, Г., Маркова, Т., & Дойчева, К. (2016). ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Food Industry Economics, 8(3). https://doi.org/10.15673/fie.v8i3.208
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

Г. Б. Пчелянська, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту,старший викладач

Т. Д. Маркова, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту, кандидат економічних наук, старший викладач

К. С. Дойчева, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту, кандидат економічних наук, старший викладач

Посилання

Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: [монография] / В. П. Завгородний. – К.: А. С. К., 1998. – 768 с.

Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: Контрольні методики і технології: [монографія] / С.В. Івахне-нков – К.: Знання, 2005. – 286 с.

Подольский В. И. Компьютерные информационные системы в аудите / В.И. Подольский, Н.С. Щер-бакова, В.Л. Комиссаров; под ред. проф. В.И. Подольского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 159 с.

Івахненков С. В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: пробле-ми і виклики / С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №4. – С. 52-58.

Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: [навч. посібник] / П. В. Іванюта. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 180 с.

Кривоконь О. С. Концептуальні основи автоматизації фінансового аналізу в умовах глобалізації / О. С. Кривоконь // Облік і фінанси АПК: Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2009. – №1.– С. 102-105.

Кушнарев А.С. Проблемы автоматизации аудита // Аудит сегодня. – 2007. – № 4. – С. 54-56.

Лазарєва С. Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій / С. Ф. Лазарєва, Р. Л. Ус. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1(128) – С. 117-125.

Романов А. Н. Компьютеризация аудиторской деятельности / А.Н. Романов. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 270 с.

Пчелянська Г.Б. Аудит в умовах використання компютерних систем / Г.Б. Пчелянська // Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства: [монографія] / [В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д. е. н., проф. В.В. Немченко. – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 271-280.

Jenkins B., Cooke P., Quest P. An audit approach to computers. – London: Coopers & Lybrand Deloitte (United Kingdom) – 1992. – 572 p.

Weber R. Information systems control and audit. – Upper Saddle River, Prentice-Hall, Inc., 1999. – 1013 р.