Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. В. Стасюкова

Анотація

Надана характеристика підприємств малого та середнього бізнесу, представлені їх класифіка-ційні ознаки. Систематизовано основні фактори впливу на ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Виділено основні проблеми та напрями удосконалення і організації обліку на підпри-ємствах малого бізнесу.
Ключові слова:
малі підприємства, бухгалтерський облік, податковий облік, особливості організації, фактори впливу

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Стасюкова, К. (2016). ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Food Industry Economics, 8(3). https://doi.org/10.15673/fie.v8i3.209
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографія автора

К. В. Стасюкова, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту,старший викладач

 

 

Посилання

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV: станом на 02 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Закон України «Про державну підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618 –VІ: станом на 21 січня 2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

Господарський кодекс України / Кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV [зі змін. та доп.]: ста-ном на 02 червня 2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 4. Айзатова М. Ф. Особливості організації обліку на малих підприємствах в умовах адаптації до змін законодавства / М.Ф.Айзатова, Л. М.Макарова // Молодий вчений. – 2014. – №5. – С. 237-240.

Бабич В. В. Бухгалтерський облiк на підприємствах малого бізнесу в Україні / В. В. Бабич, Є. I. Свідерський. – К.: Лiбра, 2006. – 160 с.

Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: [учеб.] / В.Д.Новодворский, Р.Л.Сабанин. – М.: Проспект, 2006. – 296 с.

Стасюкова К.В. Облікова система підприємств малого бізнесу із застосуванням спрощеного плану рахунків / К.В. Стасюкова // Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства: [моног-рафія] / [В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко. – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 96-113.

Хоча Н.В. Спрощена система обліку та звітності малих підприємств: проблеми трактування і регу-лювання / Н.В. Хоча // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : наук.-практ. конф., 26-28 квіт. 2012 р. : тези допов. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – С. 337-340.