Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Діагностика впливу інституційного сектору домогосподарств на сталий розвиток економіки України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню методичного забезпечення діагностики впливу сектору до-
машніх господарств на сталий розвиток національної економіки у координатах Цілей сталого розвитку 1,
2, 6, 7, 10, 12. Наголошено, що даний методичний базис є складовою загальної методології діагностики
домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної економіки. Доповнено
базові функції домогосподарств у ринковій економіці екологічною та соціальною функціями. Особливіс-
тю авторського методичного забезпечення є інтеграція до національної системи індикаторів сталого ро-
звитку низки секторальних показників, які дозволяють діагностувати тенденції сталого розвитку сектору
домашніх господарств. На основі розроблених методичних положень проведено діагностику впливу ін-
ституційного сектору домогосподарств на сталий розвиток економіки України за 2015-2019 рр., що до-
зволило визначити місце і роль даного сектору у впровадженні Цілей сталого розвитку. На підставі ре-
зультатів діагностики обґрунтовано головні тенденції і проблеми сталого розвитку сектору домогоспо-
дарств, прикладне значення методичного забезпечення для побудови системи багаторівневого моніто-
рингу Цілей сталого розвитку в Україні.

Ключові слова:
сектор, домогосподарства, господарства населення, цілі сталого розвитку, діагностика, індикатори

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2021). Діагностика впливу інституційного сектору домогосподарств на сталий розвиток економіки України. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2127
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>