Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Інституційна складова регламентації товароруху в системі товарних ринків

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
М. Л. Тараканов
http://orcid.org/0000-0002-3827-2373
О. О. Зеркіна
http://orcid.org/0000-0002-2500-3959

Анотація

У статті розроблено теоретичні засади формування інституційного базису регламентації про-
цесу товароруху в системі товарних ринків. Визначено концептуальний підхід до регламентації това-
роруху, який враховує особливості взаємозв’язків між ланками ринкових логістичних ланцюгів на етапі
опису товароруху, досягнення стандартів товароруху, визначення шляхів використання стандартів
товароруху. На етапі опису запропоновано комплексний підхід з охопленням технологічного, економі-
чного та організаційного рівнів відносин між складовими товароруху. На етапі стандартизації розроб-
лено поетапну схему використання узагальнених типових стандартів, яка враховує особливості різних
типів товарних ринків. Запропоновано інноваційний підхід до інституційного забезпечення регламен-
тації використання стандартів товароруху в умовах нестабільного ринкового середовища, що перед-
бачає формування універсальних логістичних ланцюгів товарних ринків із надання багатоваріантних
послуг.

Ключові слова:
інституційна складова, опис, стандартизація, регламентація, типовий режим товарного ринку

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., Тараканов, М., & Зеркіна, О. (2021). Інституційна складова регламентації товароруху в системі товарних ринків. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2129
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

М. Л. Тараканов, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

О. О. Зеркіна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, доцент,
здобувачка відділу ринкових механізмів та структур

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>