Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз обігу зернових та виробництва борошномельно-круп’яної продукції в Україні

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. М. Полонська
http://orcid.org/0000-0002-2432-8540
А. Л. Солошонок
http://orcid.org/0000-0001-8354-7519
Г. П. Некова
http://orcid.org/0000-0001-6797-4502

Анотація

Висвітлено стан надходження і перероблення зернових та зернобобових культур на підприєм-
ствах, що займаються їхнім зберіганням і переробленням, за перше півріччя 2021 року всього по Укра-
їні та в регіональному зрізі. За даний період проаналізовано обсяги та середні ціни реалізації основних
зернових та зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами. Сформовано в таблиці і
проаналізовано надходження основних зернових культур на переробні підприємства та середні ціни їх
купівлі всього по Україні та регіонах. Проведено аналіз щодо загального обсягу перероблених зерно-
вих і зернобобових за основними культурами (пшениця, кукурудза, ячмінь) та за основними продукта-
ми (борошно, крупа, комбікорм). Проаналізовано обсяги виробництва основних видів борошномельно-
круп’яної продукції та динаміку виробництва борошна і круп. У цілому розкрито специфічні проблеми
борошномельно-круп’яної галузі та шляхи їх вирішення. Також наведено рейтинг Топ-10 провідних
виробників борошна України.

Ключові слова:
продовольча безпека, зернові та зернобобові культури, надходження, перероблення, борошномельно-круп’яна продукція, середня ціна, виробництво

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Полонська, О., Солошонок, А., & Некова, Г. (2021). Аналіз обігу зернових та виробництва борошномельно-круп’яної продукції в Україні. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2130
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. М. Полонська, Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу Солом’янська площа, 2, м. Київ, Україна, 03035

старший науковий співробітник
науково-дослідний відділ продуктивності
та аналітики статистичної звітності в харчовій
і переробній промисловості

А. Л. Солошонок, Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу Солом’янська площа, 2, м. Київ, Україна, 03035

завідувач науково-дослідного відділу
продуктивності та аналітики статистичної
звітності в харчовій і переробній
промисловості

Г. П. Некова, Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу Солом’янська площа, 2, м. Київ, Україна, 03035


науковий співробітник
науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності
в харчовій і переробній промисловості

Посилання

1. Трофімцева О. Зернове господарство України стає все більш ефективним і продуктивним // Інформа-
ційне агентство «АgroNews.ua»: електрон. версія. Новини 2021. 27 трав. URL:
https://agravery.com/uk/posts/show/zernove-gospodarstvo-ukraini-stae-vse-bils-efektivnim-i-produktivnim-trofimceva
(дата звернення: 10.06.2021)
2. Калетнік Г. М., Пепа Т. В., Ціхановська В. М.Територіальна організація зернопродуктового комплек-
су регіону та напрями його удосконалення: монографія / Вінниц. нац. аграр. ун-т. Вінниця: Вінницька газета,
2010. 180 c.
3. Подпрятов Г. І., Рожко В.І., Скалецька Л.Ф. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва:
підручник. Київ: Аграрна освіта. 2014. 393 с.
4. Лебідь В. М., Прищепа К. Є. Сучасний стан ринку зерна України, проблеми та перспективи розвитку
// Економічний вісник Донбасу. 2013. № 1 (31) С. 131 -135.
5. Кудренко Н. В. Сстан та перспективи розвитку борошномельно-круп’яної галузі України // Інтелект XXI.
2014. № 6. С. 22-29.
6. Князєв С. І. Ефективність розвитку борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості в Укра-
їні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.07.01: захист 09.12.2002 / наук. кер. Борщевський П.П. Київ: НАН
України, Рада по вивч. продукт. сил України. 2002. 21 с.
7. . Царьов В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств борошномельної галузі України /
ДВНЗ «Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана». Київ. 2007. С. 105-113. URL:
https://core.ac.uk/download/pdf/43283322.pdf ( дата звернення 25.05. 2021).
8. Ляховська О. В. Підприємства борошномельної промисловість України: актуальний стан та перспективи
розвитку / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів. 2019 С.1-2. URL.:
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/249.pdf(дата звернення 25.05. 2021).
9. Врожай зернових 2021: прогнози, ціни, перспективні ринки збуту та аналіз форвардних угод: веб-
сайт. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/883-vrojay-zernovih-2021-prognozi-tsini-perspektivni-rinki-zbutu-ta-analizforvardnih-ugod (дата звернення 11.06. 2021).
10. Державна служба статистики України. [Веб-сайт]. Київ. 2021.URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата
звернення 19.07- 23.07. 2021).
11 . Складний 2020/21 МР приведе до чергової трансформації галузі – «Борошномели України» // АПК-
Информ. Київ. 2021. ИТОГИ №6 (84) URL: https://www.apk-inform.com/uk/exclusive/opinion/1520687 (дата звер-
нення 02.07. 2021).
12. Hipzmag.com: [научно-практический портал «Хранение и переработка зерна»]. Київ, 2021. URL:
https://hipzmag.com/o-portale/ (дата звернення 11.06. 2021).