Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Проблеми та перспективи розвитку підприємств кондитерської промисловості в Україні

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. А. Самофатова
http://orcid.org/0000-0002-9058-4382
Т. Ю. Бова
http://orcid.org/0000-0001-9713-3624

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного кондитерського ринку України. Досліджено стан конди-
терської галузі та виокремлено основні тенденції та проблеми розвитку кондитерського ринку України.
У роботі зазначається, що кондитерська промисловість займає важливе місце у забезпеченні
продовольчої безпеки держави. Розвиток кондитерської галузі допомагає забезпечувати населення
необхідними обсягами кондитерської продукції, створює попит на продукцію інших галузей, використо-
вуючи на виробництві солодощів вітчизняну сільськогосподарську сировину, сприяє розв’язанню про-
блем зайнятості населення та збільшенню доходів до державного бюджету.
Визначено, що українського ринок кондитерських виробів на сьогодняшній день знаходиться
на етапі завершення свого формування та, несумнівно, в стані жорсткої конкурентної протидії,
оскільки серед вподобань вітчизняних споживачів більше 95% ринку займають товари вітчизняних
компаній, число яких з кожних роком невпинно росте.
В роботі визначені основні фактори, що впливають на підвищення конкурентоспроможності
кондитерських підприємств та зумовлюють розвиток кондитерської промисловості в Україні.


Висвітлено проблеми, пов'язані із забезпеченням виробництва вітчизняною та імпортною
сировиною. Вказано перелік найбільших країн-експортерів какао, какао-бобів та какао-продуктів до
України.
Розглянуто можливості та проблеми експорту української кондитерської продукції, вказано
перелік найбільших країн-імпортерів українських кондитерских виробів. Проаналізовано динаміку
співвідношення обсягів експортованої продукції та загального обсягу реалізації кондитерської
продукції за кілька років і встановлено основні причини зменшення обсягів експорту кондитерської
продукції.
Зазначено шляхи підвищення ефективності реалізації вітчизняної кондитерської продукції.
Пояснюється роль маркетингової політики компанії у впливі на вибір споживача. Наведено рейтинг
торгівельних марок українських виробників шоколаду в плитках за результатами опитувань
споживачів. Розглядаються проблеми збуту кондитерської продукції, пов'язані з обмеженістю торгових
площ, невеликою кількістю великих торгівельних мереж та некомпетентністю контрагентів.
Запропоновані альтернативні шляхи реалізації кондитерських виробів.
Визначено, що для зміцення своїх позицій на ринку підприємствам взагалом необхідно
слідкувати за підтриманням якості своєї продукції та обладнання, забезпечувати актуальність
маркетингових заходів задля підвищення об'ємів реалізації продукції, удосконалювати вже існуючий
асортимент та розробляти нові, ексклюзивні продукти, які могли б зайняти вільну нішу на ринку,
шукати шляхи для експорту, диверсифікації або знаходження нових способів збуту продукції в Україні.

Ключові слова:
кондитерська промисловість, ефективність, конкурентоспроможність, ринки кондитерської промисловості, ринки збуту, експорт, імпорт

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Самофатова, В., & Бова, Т. (2021). Проблеми та перспективи розвитку підприємств кондитерської промисловості в Україні. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2132
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

В. А. Самофатова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


доктор економічних наук, професор
кафедра економіки промисловості

Т. Ю. Бова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра економіки промисловості

Посилання

1. Volkov, V. P. (2010). Otsinka rivnia monopolizmu v kondyterskii haluzi Ukrainy. Visnyk Zaporizkoho
natsionalnoho universytetu. Retrieved July 21 , 2021, from
https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/181 -188.pdf
2. Zahrychanska, A. V., & Holiuk, V. Ya. (2021). Analiz suchasnoho kondyterskoho rynku Ukrainy. Aktualni
problemy ekonomiky ta upravlinnia, (15), 21 -26.
3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Statystychnyi zbirnyk "Vytraty i resursy domohospodarstv
Ukrainy". (2019). Retrieved July 29, 2021, from
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf
4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Kilkist sub’iektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva za vydamy ekonomichnoi diialnosti (2010-2019). (2019). Retrieved July 29, 2021, from
http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Halushko, O. S. (2009). Tendentsii rozvytku rynku kondyterskykh vyrobiv ta osoblyvosti transformatsii u
systemi tsinnostei yoho uchasnykiv. Aktualni problemy ekonomiky, (1), 18-19.
6. List of supplying markets for the product imported by Ukraine in 2020. Product: 18 Cocoa and cocoa preparations. Trade Map. (2020). Retrieved August 01 , 2021, from
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=5%7c804%7c%7c%7c%7c18%7c%7c%7c2%7c1
%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Kilkist sub’iektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva (2010-2019). (2019). Retrieved August 01 , 2021, from http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Candy Industry's Global Top 100 Candy Companies Lists. (2021). Retrieved August 02, 2021, from
https://www.candyindustry.com/Global-Top-100-Candy-Companies
9. List of importing markets for the product exported by Ukraine in 2020. Product: 17 Sugars and sugar confectionery. Trade Map. (2020). Retrieved August 02, 2021, from
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7c804%7c%7c%7c%7c17%7c%7c%7c2%7c1
%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
10. Tychynska, A. I., & Naumova, M. A. (2017). Doslidzhennia rynku kondyterskykh vyrobiv Ukrainy.
Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa. Retrieved August 02, 2021, from
http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/4859/4889
11. Rezultaty narodnoho holosuvannia 2020 roku v katehorii «Kondyterski vyroby / Shokolad u plyttsi». Favor.com.ua. (2020). Retrieved August 02, 2021, from https://favor.com.ua/ru/vote/products/chokolatebar/?results=2020
12. Dontsul, A., & Odnolko, V. (2018). Analiz rynku kondyterskykh vyrobiv Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, (5(257)), 67-84.
13. Shashyna, M. V., & Mrochko, I. I. (2014). Analiz rynku kondyterskoi produktsii v Ukraini: problemy ta
perspektyvy rozvytku. Suchasni problemy ekonomiky ta pidpryiemnytstvo, (13), 65-72.
14. Rybak, M. O. Stan ta perspektyvy rozvytku kondyterskoi haluzi v Ukraini. Retrieved August 02, 2021,
from https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/238.pdf
15. Demianenko, K. A. (2016). Tendentsii rozvytku kondyterskoho rynku Ukrainy v suchasnykh umovakh.
Molodyi vchenyi, (9), 45-50.
16. Tobolin, O. O. Analiz ryinka konditerskih izdeliy Ukrainyi: tendentsii. KOLORO – dizayn upakovki i
etiketki, sozdanie brenda, pozitsionirovanie, brending. (2018). Retrieved August 02, 2021, from
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/analiz-rynka-konditerskikh-izdeliy-ukrainy-tendentsii.html