Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Інноваційна діяльність підприємства в контексті удосконалення механізму управління витратами

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. О. Васьковська
http://orcid.org/0000-0001-8093-170X
О. О. Євтушевська
http://orcid.org/0000-0003-4869-5123
І. В. Кірвас
http://orcid.org/0000-0001-6246-2700

Анотація

Ефективне управління підприємством неможливе без раціонального планування та контролю
витрат. Актуальність теми обумовлена тим, що впровадження ефективного механізму управління ви-
тратами на підприємстві є трудомістким процесом, що вимагає професійних знань з управління підп-
риємством з урахуванням специфіки його діяльності.
Правильне управління витратами дозволяє розширити межі бізнесу, дозволяє компанії знайти
додаткові джерела ресурсів, зробити свою продукцію більш привабливою для споживачів та розшири-
ти частку ринку, завоювати додаткові сегменти ринку. Добре продумана система управління витрата-
ми на підприємствах харчової промисловості має сприяти впровадженню системного підходу до облі-
ку витрат, збільшити зацікавленість усіх підрозділів у скороченні витрат, застосуванні ефективних ме-
тодів скорочення витрат та запобігання можливим перевитратам.
Знаходячись у постійній взаємодії з великою кількістю постачальників, партнерів та спожива-
чів, необхідно використовувати різні моделі зниження витрат залежно від ситуації на підприємстві. І
кожна компанія окремо вибирає найбільш ефективні методи оптимізації витрат.
У статті представлено та розглянуто особливості та методи вдосконалення процесу управлін-
ня витратами в харчовій промисловості шляхом впровадження різних видів інновацій. Визначено ета-
пи процесу управління витратами та особливості обліку витрат. Виділено основні проблеми, з якими
можуть зіткнутися підприємства харчової промисловості при обліку витрат та надано рекомендації для
попередження та усунення даних ситуацій. Запропоновано методи зниження витрат на підприємстві.
Розглянуто спосіб отримання позитивного економічного ефекту на підприємствах від впровадження
продуктових, технологічних та організаційних інновацій. Впровадження різних видів інновацій є не-
від’ємною частиною управління на підприємстві, оскільки вміле управління витратами разом з новиз-
ною дає подвійний економічний ефект. Наведено причини перевитрат та перелік заходів щодо їх міні-
мізації.

Ключові слова:
витрати, інноваційна діяльність, облік, ресурси, управління, планування

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Васьковська, К., Євтушевська, О., & Кірвас, І. (2021). Інноваційна діяльність підприємства в контексті удосконалення механізму управління витратами. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2133
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

К. О. Васьковська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

О. О. Євтушевська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

І. В. Кірвас, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


магістрант
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Bielov, M. A., Yevdokymova, N. M., & Moskaliuk, V. Ye. (2002). Planuvannia diialnosti pidpryiemstva.
KNEU.
2. Blank, I. A. (2007). Upravlenie pribyilyu (3rd ed.). Nika-Tsentr.
3. Holov, S. F. (2003). Upravlinskyi oblik. Libra.
4. Davydovych, I. Ye. (2008). Upravlinnia vytratamy. Tsentr uchbovoi literatury.
5. Zhukova, Ye. A., & Rozhkova, M. H. (2017). Problemy upravlinnia vytratamy na pidpryiemstvakh. Molodyi vchenyi, (12), 283-286.
6. Kalienina, N. V. (2007). Metody upravlinnia vytratamy, yikh perevahy ta nedoliky. Derzhava ta rehiony,
(5), 32-35.
7. Krushelnytska, O. V. (2010). Udoskonalennia systemy upravlinnia vytratamy na pidpryiemstvakh. Visnyk
ZhDTU, (1), 125-129.
8. Leha, O. V., & Yaloveha L.V. (2016). Upravlinskyi oblik vytrat vyrobnytstva v umovakh avtomatyzovanoi
obrobky informatsii. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, (2), 75-80.
9. Luchyk, S. D. (2014). Osoblyvosti avtomatyzatsii obliku vytrat vyrobnytstva. Bukhhalterskyi oblik, analiz i
audit, (4), 209-217.
10. Makarov, K. H. (2001). Leverydzh yak pokaznyk stiikosti vyrobnycho-ekonomichnykh system. Sotsialnoekonomichni doslidzhennia u perekhidnyi period. Ekonomichni problemy rozvytku vyrobnytstva rehionu, (31 ), 514-524.
11. Napadovska, L. V. (2000). Upravlinskyi oblik. Nauka i osvita.
12. Olinichenko, K. S. (2007). Ekonomichni aspekty evoliutsii pohliadiv na upravlinnia vytratamy. Visnyk
Mizhnarodnoho slov’ianskoho universytetu, (1 ), 37-39.
13. Panasiuk, V. M. (2005). Vytraty vyrobnytstva: upravlinskyi aspekt. Aston.
14. Pylypenko, O. O. (2012). Upravlinnia vytratamy na suchasnykh pidpryiemstvakh. Formuvannia rynkovykh
vidnosyn v Ukraini, (12), 8-9.
15. Popov, O. (2002). Upravlinnia vytratamy. Ekonomichna entsyklopediia. Vydavnychyi tsentr «Akademiia».
16. Tsal-Tsalko, Yu. S. (2002). Vytraty pidpryiemstva. TsUL.
17. Yasinska, A. I. (2007). Sutnist upravlinnia vytratamy na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika, (594), 357-360.
18. Barnes, N. M. (1977). Costmodeling – an integrated approach to planning and costcontrol. Engineering
and Process Economics, (2), 24-51. doi: 10.1016/0377-841X(77)90058-4
19. Horngreen, C. T, Foster, G., & Srikant, M. D. (1990). Cost accounting: a managerial emphasis (7th ed.).
Prentice-Hall.
20. Krieger, J. (1997). Establishing activity - based costing: Lessons and Pitfalls. Newspaper Financial
Executives Quarterly, (3(4)), 14-17.