Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Екологізація готелів як напрям розвитку готельно- ресторанного бізнесу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. А. Тітомир
http://orcid.org/0000-0001-8676-4674
О. М. Коротич
http://orcid.org/0000-0002-2680-976X
Ю. О. Халілова-Чуваєва
http://orcid.org/0000-0002-1935-7793

Анотація

Екоготелі – є перспективним напрямом розвитку індустрії гостинності. Південний регіон Украї-
ни володіє всіма необхідними ресурсами для створення екоготелів. В статті обґрунтована розробка
концепції та проектування готелю екологічного спрямування. Попит споживачів на екологічні послуги
розміщення значно переважає пропозицію. Досліджуються можливі шляхи виконання критеріїв міжна-
родної програми Green Key для можливого подальшого отримання сертифікату екологічного засобу
розміщення. Розглянуті особливості проектування готелю із використанням сучасних будівельних
енергоефективних технологій. Для контролю та зменшення споживання води пропонуються системи
інтелектуального управління та інші заходи скорочення витрат. В готелях південних регіонів доцільно
використовувати сонячну енергію, яку пропонується залучити для нагрівання води за допомогою тер-
мосифонних геліосистем. В екоготелі необхідно правильно поводитись з відходами, розподіляти та
повторно перероблювати їх. Харчові відходи пропонується компостувати та використовувати в якості
добрив. Частина відходів може відійти компанії з переробки. Для надання харчування пропонується
заклад локальної кухні, для якого можна використовувати продукцію місцевих фермерів.

Ключові слова:
екоготелі, екологічна сертифікація, екологічна сертифікаціятехнології будівництва готелів, проектування готелів, тенденції розвитку готелів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Тітомир, Л., Коротич, О., & Халілова-Чуваєва, Ю. (2021). Екологізація готелів як напрям розвитку готельно- ресторанного бізнесу. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2136
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

Л. А. Тітомир, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

О. М. Коротич, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


асистент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Ю. О. Халілова-Чуваєва, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


кандидат політології, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1. Misso R., Andreopoulou Z., Cesaretti G. P., Hanna S. S., Tzoulis I. Sustainable development and green
tourism: New practices for excellence in the digital era // Journal for International Business and Entrepreneurship
Development. 2018. Vol. 11 , № 1 . P. 65-74. doi: 10.1504/JIBED.2018.090035
2. Ferreira S., Pereira O., Simoes C. Environmental Sustainability in the Hotel Industry: A Perspective from
Eco Hotel Managers in Portugal // International Journal of Marketing Communication and New Media. 2021. Р. 150-
170. URL:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGlkPcpjCmTfkLNbMKkfXgPqNnC?projector=1&messagePartId=0.2
(дата звернення: 1.08.2021).
3. Hou H., Wu H. Tourists’ perceptions of green building design and their intention of staying in green hotel //
Tourism and Hospitality Research. 2021. Vol. 21 , № 1. P. 115-128. doi: 10.1177/1467358420963379
4. Han H., Yu J., Lee J. S., Kim, W. Impact of hotels’ sustainability practices on guest attitudinal loyalty:
Application of loyalty chain stages theory // Journal of Hospitality Marketing & Management. 2019. Vol. 28, № 8. P.
905-925. doi: 10.1080/19368623.2019.1570896
5. Cingoski V., Petrevska, B. Making hotels more energy efficient: the managerial perception // Economic
research-Ekonomska istraživanja. 2018. Vol. 31 , № 1. P. 87-101. doi: 10.1080/1331677X.2017.1421994
6. Rico A., Olcina J., Baños C., Garcia X., Sauri D. Declining water consumption in the hotel industry of
mass tourism resorts: Contrasting evidence for Benidorm, Spain // Current Issues in Tourism. 2020. Vol. 23, № 6. P.
770-783. doi:10.1080/13683500.2019.1589431
7. Грановська В. Г., Бойко В. О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприєм-
ницької діяльності // Економіка АПК. 2020. № 3. С. 57-65. doi: 10.32317/2221 -1055.202003057
8. Загорянська О. Л. Оцінка конкурентоспроможності екологічних готелів у сучасних умовах господа-
рювання // Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 662-668.
9. Барна М. Ю., Гліненко Л. К., Дайновський Ю. А. Екотуризм як фактор розвитку туристичного і го-
тельного бізнесу // Підприємництво і торгівля. 2020.
№ 27. С. 82-89. doi: 10.36477/2522-1256-2020-27-15
10. Шувар Н. М., Закалик Г. М., Удуд І. Р. Перспективи розвитку екоготелів в Україні: економічний і
психологічний аспекти // Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 322-323.
11. Green Key: [Bеб-сайт]. URL: https://www.greenkey.global (дата звернення: 1.08.2021).
12. Solanki A., Nayyar A. (ed.). Green Building Management and Smart Automation: IGI Global, 2019. 312 р.
doi: 10.4018/978-1 -5225-9754-4
13. Teng J., Mu X., Wang W., Xu C., Liu W. Strategies for sustainable development of green buildings
// Sustainable Cities and Society. 2019. Vol. 44. P. 215-226. doi: 10.1016/j.scs.2018.09.038
14. Новомлинець О.О., Олексієнко С.В., Ющенко С.М., Нагорна І.В. Перспективи розвитку екологічно
чистого будівництва в Україні // Нові технології в будівництві. 2020. № 37. С. 38-43
15. Сервус Одеса. Будівництво за канадською технологією під ключ: [Веб-сайт]. Одеса, 2021. URL:
https://servusbud.od.ua (дата звернення: 1.08.2021).