Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМІВ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. М. Агеєва
Ю. В. Небеснюк

Анотація

В даній статті розглянуті теоретико-методичні основи щодо вдосконалення стратегічного
управління у виноробній галузі України. У зв’язку з помилками, яки були допущені в аграрній політиці
України, виноградарство із високорентабельної галузі перетворилося у низькодоходну і навіть збитко-
ву галузь, тому є шанс відновити галузь за рахунок побудови нової стратегії відновлення. Наведено
аналіз стану розвитку виноградарства і виноробства в світі. Зроблено висновок про необхідність вдос-
коналення і розвитку цих галузей в Україні. Наявність об'єктивних передумов для розвитку диктують
необхідність збільшення обсягів виробництва та поліпшення якості вітчизняних вин, оптимізації струк-
тури споживання алкогольних напоїв, розробки і впровадження конкурентоспроможності здатних інно-
ваційних технологій, інтеграції в світовий ринок вина.

Ключові слова:
стратегічне управління, стратегічний аналіз, виноградарство, стратегічний аналіз виноробства.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Агеєва, І., & Небеснюк, Ю. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМІВ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ. Food Industry Economics, 8(4). https://doi.org/10.15673/fie.v8i4.461
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

І. М. Агеєва, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кандидат економічних наук, доцент

Ю. В. Небеснюк, Одеська національна академія харчових технологі

кафедра менеджменту та логістики


Посилання

1 . Головне управління статистики в Одеській області, 2014 / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс].
– Peжим дoступу: www.od.ukrstat.gov.ua.

2.Площа виноградників України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://regionews.ua/node/126307.

3. Україна у цифрах 2013: статистичний збірник. – К.: 2014. – С. 74-80.

4. World Statistics of the Wine Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.wineinstitute.org/resources/statistics

5. Державна служба статистики України ЕКСПРЕС-ВИПУСК від 14.01 .2015р. №2/0/06.2 вн-15.

6. Виноробство в Україні: нереалізований потенціал з великою перспективою [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.utsb.kiev.ua/ukr/news/948-vinorobstvo-v-ukrayini-nerealizovanij-potencial-z-velikoyuperspektivoyu.html

7. Рынок вина Украины. Общие тенденции развития [Електронний ресурс].– Режим доступу:
https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor _rynka_vina_ukrainy

8. Разуваев Н. И. Комплексная переработка вторичных продуктов виноделия. – М.: Пищепром, 1975. –
121 c.

9. Стадник В.В. Концептуальні основи у системі стратегічного управління розвитком промислових пі-
дприємств / Стадник В.В., Вешко О.В. // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 212-218 с.

10. Киричук Н.А. Вітри українського півдня [Eлeктpoнний peсуpс] / Киричук Н.А. //«Winetime»
Oфiцiйний вeб-сaйт. – Peжим дoступу: http://www.winetime. ua/news/article/winds_of_ukrainian_south/