Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. В. Свистун
А. С. Лянна

Анотація

У статті розглянута необхідність організації шкільного харчування як одного з основних чинників підтримки здоров'я дітей. Наведені приклади організації харчування школярів за кордоном. Проаналізовано стан організації харчування школярів в Україні та запропоновано шляхи його покращення.

Ключові слова:
організація харчування, шкільне харчування, діти, здоров’я.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Свистун, Т., & Лянна, А. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ. Food Industry Economics, 9(1). https://doi.org/10.15673/fie.v9i1.482
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

Т. В. Свистун, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кандидат економічних наук, доцент

А. С. Лянна, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

магістрант
кафедра економіки промисловості

Посилання

1. Коренєв Н.М. Здоров’я школярів, сьогодення та проблеми на перспективу / Н.М. Коренєв, Г.М. Да-
ниленко // Охорона здоров’я України. – 2003. – № 1(8). – 49-54 с.

2. Неділько В.П. Шляхи покращення здоров’я школярів / В.П.Неділько, Т.М. Камінська, С.А. Руденко
// Гігієна населених місць. – 2004. – Вип. 44. – 56 с.

3. Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
: за станом на 23.03.2016. / Кабінет міністрів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1591 -2004-п

4. Кучма В.Р. Комплексный подход к охране здоровья подростков в образовательных учреждениях,
содействующих укреплению здоровья / В.Р.Кучма // Современный подросток: материалы конф., 4–5 декабря
2001 г.: тезисы докл. – М., 2001 . – 28–36 с.

5. Безпека харчування: сучасні проблеми: [посібник-довідник] / [А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С.
Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова]. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – 456 с

6. Вишневский В.А. Здоровьесбережение в школе (педагогические стратегии и технологии) / В.А.
Вишневский. – М.: Теория и практика физической культуры, 2002. – 270 с.
7. Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье школьника / Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. – М.: Просвещение,
1988. – С. 91–99

8. Пархоменко Л.К. Медикосоциальные проблемы сохранения здоровья подростков в Украине [Элек-
тронный ресурс] / Л.К. Пархоменко // Здоровье ребенка. – 2006. – № 1 . – Режим доступа: http://pediatric.mif–
ua.com/archive/issue207/article210/.

9. Сергета І.В. Організація вільного часу та здоров’я школярів / І.В.Сергета, В.Г.Бардов. – Вінниця:
РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 1997. – 292 с.

10. Організація харчуання школярів за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.profiz.ru/sec/5_2012/shkolnoe_pitanie/

11. Шкільне харчування за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.pitportal.ru/school_lunch/4218.html