Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. П. Антонюк
П. О. Антонюк
В. М. Лисюк

Анотація

У статті досліджено питання товарної та географічної структури експорту агропродовольчих
товарів, які останніми роками становляться головними в загальному експорті. Розглянуто основні на-
прями експортних потоків агропродовольчих товарів в розрізі чотирьох товарних груп, їх динаміку а
також можливості змін для зростання обсягів експорту.

Ключові слова:
агропродовольча продукція, готові продукти харчування, товарна структура експорту, географія експортних потоків, диверсифікація експорту, експортна виручка.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Антонюк, О., Антонюк, П., & Лисюк, В. (2017). АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ. Food Industry Economics, 9(3). https://doi.org/10.15673/fie.v9i3.619
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. П. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

П. О. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, науковий співробітник

В. М. Лисюк, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, професор
відділ ринкових механізмів і структур

Посилання

1. Антонюк О.П. Аналіз структури експорту агропродовольчої продукції / О.П. Антонюк, П.О. Анто-
нюк // Економіка харчової промисловості. – 2004. – № 3(23). – С. 27-32.

2. Голомша Н.Є. Перспективи світового ринку зерна / Н.Є. Голомша, О.Я. Дзядикевич // Економіка
АПК. – 2016. - № 8 – С. 49-52.

3. Гончар І.А. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка І.А. Гончар,
В.О. Бабірад-Лазунін // Статистика України. – 2013. - № 2. С. 16-20.

4. Гусаков В.Г. Продовольственная безопасность. Термины и понятия: энциклопедический справоч-
ник / В.Г. Гусаков. – Минск: Белоруснаука, 2008. – 356 с.

5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //
www.ukrstat.gov.ua.

6. Карасьова Н.А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України / Н.А. Карасьова // Еконо-
міка АПК. – 2016. – № 8. – С. 41 -48.

7. Квітка Г. Ціни зростають, пардон, бо цукор рвонув за кордон / Г. Квітка // Пропозиція. – 2017. – №
2. – С. 26-27.

8. Le commerce extérieur agricole et agroalimentaire français – principaux résultats [Електронний ресурс]
– Режим доступу https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/422039

9. Мука – продукт высокой добавленной стоимости [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
МНИАП. Рф /analytics/ Muka-produkt-vysokoj-dobavlennoj-stoimosti/

10. Мухіна І.Г. Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії, ризики та перспекти-
ви / І.Г. Мухіна, О.Р. Кануннікова // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 10. – С. 34-37.

11. Украинский рынок подсолнечного масла 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://pelleta.com.ua/articles-rynok-podsolnechnogo-masla-2016-7.html