Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

THE DIRECTIONS OF MANAGEMENT OF THE COMMODITY DEBTS RECEIVABLE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

T. Stupnytska
O. Volodina
K. Zhidkova

Анотація

The existing problems of management of debts receivable, which economic entities deal with, have
been considered in the article and the mechanism of management of debts receivable has been stated and
the stages of its implementation have been characterized.

Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Stupnytska, T., Volodina, O., & Zhidkova, K. (2017). THE DIRECTIONS OF MANAGEMENT OF THE COMMODITY DEBTS RECEIVABLE. Food Industry Economics, 9(3). https://doi.org/10.15673/fie.v9i3.626
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

T. Stupnytska, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту, к.е.н., старший викладач

O. Volodina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odessa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Foreigh Languages

K. Zhidkova, Undergraduate Department of Accounting and Auditing

Odessa National Academy of Food Technologies
Kanatna str., 1 1 2, Odessa, Ukraine, 65039

Посилання

1. Beskota , H. M. (2009). Analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom . Derzhavatarehiony, 1 , 114-117.

2. Horodianska, L. (2013). Orhanizatsiia kontroliu debitorskoi zaborhovanosti na pidpryiemstvi. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 5, 46-53.

3. Hutsalenko , L. V., & Slobodianiuk, I. S. (2012). Kontrol debitorskoi zaborhovanosti v upravlinni pidpryiemstvom. Zbirnyk naukovykh prats VNAU, 1 , 3rd ser., 154-159.

4. Yedynak , T. S. (2009). Problemy upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstv v umovakh finansovo–ekonomichnoi kryzy. Derzhava ta rehiony, 3, 54-57.

5. Kozhevnikova , O. (2012). Debitorska zaborhovanist i kredytna polityka kompanii . Finansovyi rynok
Ukrainy, 6, 21 -25.

6. Kurta , N. V. (2008). Suchasni problemy upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu. Derzhava ta rehiony, 6,
370-373.

7. Maslovska, , L. T. (2010). Operatsii faktorynhu v upravlinni debitorskoiu zaborhovanistiu . Finansy Ukrainy, 6, 100-107.

8. Oborotni aktyvy za vydamy ekonomichnoi diialnosti: Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky
Ukrainy .Retrieved August 1 7, 2017, from http://www.ukrstat.gov.ua

9. Pasinovych, I. I. (201 3). Aktualni problemy analizu i upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu . Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, 2(10), 114-125.

10. Tuchak, O. (2012). . Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu. Balans, 92, 19-24.