Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРО ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. В. Ангєлов
О. Б. Каламан
О. М. Кананихіна
А. О. Соловей

Анотація

В статті розглянуто основні етапи становлення економічної науки в Одеській національній ака-
демії харчових технологій. Зображено процес відкриття спеціальностей економічного профілю, вихо-
вання висококваліфікованих економічних фахівців, створення економічних факультетів та створення
нових факультетів. Показано цілі, плани та завдання навчально-наукового Інституту прикладної еко-
номіки і менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна, як частини ОНАХТ.

Ключові слова:
академія, інститут, економічний напрям, випускники, підготовка фахівців еко- номічного профілю, історичний опис.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ангєлов, Г., Каламан, О., Кананихіна, О., & Соловей, А. (2017). ПРО ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. Food Industry Economics, 9(2). https://doi.org/10.15673/fie.v9i2.647
Розділ
Соціально-економічні аспекти розвитку
Біографії авторів

Г. В. Ангєлов, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор философії, професор
кафедра соціології, філософії і права

О. Б. Каламан, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту і логістики

О. М. Кананихіна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра біохімії,мікробіології та фізіології харчування

А. О. Соловей, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат історичних наук, доцент
кафедра соціології, філософії і права

Посилання

1 . Зінченко О. В. Представники України в Державній раді Російської імперії (1906−1917 рр.): [моног-
рафія] / О. В. Зінченко. – Харків: НТМТ, 2013. – 250 с.

2. Кананыхина Е. Н. Одесская национальная академия пищевых технологий / Кананыхина Е. Н., Соло-
вей А. А., Белявская Н. П. ; под ред. проф. Б. В. Егорова. – Одесса: ТЭС, 201 2. – 240 с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)