Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Б. Ткаченко
І. М. Агеєва
В. М. Беркгаут

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти стратегії розвитку виноробної галузі України, необхідність створення бюро з маркетингу винограду і вина України, вплив розвитку винного туризму на підвищен-ня культури споживання вина та на розвиток виноробної галузі, розглянуто виведення на ринок Укра-їни вин контрольованих найменувань за походженням (КНП)
Ключові слова:
виноробна галузь, стратегічний розвиток, винний туризм, бюро з маркетингу, вина КНП, місткість ринку

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткаченко, О., Агеєва, І., & Беркгаут, В. (2016). ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Food Industry Economics, 8(1). https://doi.org/10.21691/fie.v8i1.66
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту

Посилання

1. Осипов В. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку / В.Осипов, Л. Осипова // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 28-31

2. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Белоус І.В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх про-дукції на світовий ринок : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/files/18_02_02/preprint-belous-i-v-2014-11-14.pdf.

4. Басюк Д.И. Социально-экономические условия развития винного туризма в Украине / Д.И Басюк / Напитки. Технологии и инновации. – 2014. – №10. – С.26-30

5. Kotler N. Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources / N. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler, 2008. – 544 р.

6. Aaker David A. Strategic Market Management. Wiley, 2013. – 336 р.

7. Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn, Sumantra Ghoshal The Strategy Process: Concepts, Context, Cases. Prentice Hall,2002. – 489 р.

8. Вино [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comcon.com.ua/ru/sektory_rynkov/alkogolnye_napitki_i_tabak/vino/profiletrends_short__vino.htm ProfileTrends Short.

9. Вино [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comcon.com.ua/ru/sektory_rynkov/alkogolnye_napitki_i_tabak/vino/markettrends__vino.htm MarketT

10. Вино [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comcon.com.ua/ru/sektory_rynkov/alkogolnye_napitki_i_tabak/vino/brandtrends__vino.htm BrandTrends.
11. Обзор рынка алкогольных напитков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rb.com.ua/rus/marketing/tendency/8889/