Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. М. Ступницька
Г. В. Немченко

Анотація

У статті розглянуті проблеми фінансової децентралізації. Визначені джерела фінансування мі-сцевих бюджетів та з’ясовані шляхи покращення соціального розвитку регіонів. Запропоновано розра-хунок доходів регіонального бюджету на кількість населення, за допомогою якого можна оцінювати можливості регіону у соціальному розвитку, необхідність субвенцій. Зроблені пропозиції по пошуку джерел фінансування місцевих бюджетів з урахуванням потенціалів регіонів
Ключові слова:
фінансова децентралізація, витрати та доходи місцевих бюджетів, ефективність фінансової децентралізації

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ступницька, Т., & Немченко, Г. (2016). ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Food Industry Economics, 8(1). https://doi.org/10.21691/fie.v8i1.68
Розділ
Фінансово-кредитні відносини

Посилання

1. Європейська Хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.in.ua/yevropejska-hartiya-mistsevogo-samovr/

2. Фінансова децентралізація: «підйомні» для громад. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://constitution.gov.ua/publications/item/id/47

3. Зінченко М.А. Управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» / М.А.Зінченко. – Одеса, 2015. – 19 с.

4. Опарин В.М. Финансовая система Украины: Теоретико-методологические аспекты: [монографія] / В.М.Опарин. – К.: КНЕУ, 2005. – 239 с.

5. Волощук Н.Ю. Регіональні особливості розвитку сфери малого підприємництва : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Н.Ю.Волощук. – Чернігів, 2016. – 23 с.

6. Ткачук А. С конституцией или без, децентрализация началась. Теперь только не навреди! [Электрон-ный ресурс] / А.Ткачук // Зеркало недели. – 31.01.2016. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/internal/anatoliy-tkachuk-s-konstituciey-ili-bez-decentralizaciya-nachalas-teper-tolko-ne-navredi-_.html

7. Ван Хорн Дж. К. Управление финансами / Дж. К.Ван Хорн. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 800 с.

8. Нехайчук Д.В. Організаційно-економічні засади формування інвестиційної інфраструктури комплек-сного розвитку регіонів: [монографія] / Д.В. Нехайчук. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 369 с.

9. Чопенко В. Индексированная земля [Электронный ресурс] / В. Чопенко// Зеркало недели. – 23.01.2016. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/ariculture/indeksirovannaya-zemlya-_.html.

10. Волохова І.С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізаціїї в Україні: [монографія] / І.С .Волохова. – Одеса: Атлант, 2014. – 462 с.

11. Economides N., White L.J. Access and Interconnection Pricing: How Efficient is the Efficient Component Pricing Rule? [text] / N. Economides, L.J. White // Antitrust Bulletin. – 1995. Vol. XL. - №3. – P.557-579

12. Fisher R.S. State and local public finance [text] / R.S. Fisher; 2. Aufl. – Chicago: 1996. –P. 179

13. Gregory P. And Stuart R. Comparative Economic Systems [text] / P. Gregory. R. Stuart. – 6th edition. – Houston Mifflin College: 1999. – P.78

14. King, D.N. Fiscal tiers: The economics of multi-level government [text] / D.N. King. – London: 1984. –P. 241

15. Pedreja-Chaparro F., Salinas-Jimenez J., Suarez-Pandisllo J. Financing local governments: the Spanish ex-perience [text] / F. Pedreja-Chaparro, J. Salinas-Jimenez, J. Suarez-Pandisllo; International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgoa State Unversity, w.p. 06-11, USA, 2006. – P. 11-12.