Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. А. Шалений

Анотація

Проаналізовані підходи до оцінки ризикованості діяльності підприємств та запропонований авторський підхід до проведення оцінки рівня довгострокового ризику на основі аналізу системи показників групи підприємств. Апробація методики була проведена на основі даних фінансової звітності
дев’ятнадцяти підприємств хлібопекарської промисловості України: оцінений рівень їх довгострокового
ризику, проведене відповідне ранжування підприємств та визначені основні напрямки їх розвитку в
контексті розв’язання проблеми мінімізації рівня ризикованості діяльності.
Ключові слова:
оцінка ризиків, управління ризиками, промисловість, ризикоутворюючиий чинник, чинник-симптом, рівень ризику.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шалений, В. (2017). ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.740
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

В. А. Шалений, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра управління бізнесом

Посилання

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (книги 1–3) / А. Смит. – М. : Эксмо,
2016. – 1056 с.

2. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с.

3. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.

4. Холмс Э. Риск-менеджмент / Э. Холмс. – М.: Эксмо, 2007 – 312 c.

5. Эрроу К.Д. Восприятие риска в психологии и экономической науке [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: //http://ecsocman.edu.ru/db/msg/90877.html

6. Альгин А.П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. – М.: Знание, 1994. – 264 с.

7. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

8. Бадалова А.Г. Управление рисками производственных систем: теория, методология, механизмы
реализации: [монографія] / А.Г. Бадалова. – М.: «Станкин», «ЯНУС-К», 2006. – 328 с.

9. Iвченко I.Ю. Економічні ризики / I.Ю. Iвченко. – К.: Центр навчальноi лiтератури, 2004. – 304 с.

10. Вiтлiнський В.В. Економічний ризик і методи його вимірювання / Вiтлiнський В.В., Наконечний
С.I., Шарапов О.Д. – К.: IЗМН, 1996. – 400 с.

11. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Гранатуров. – М. : Дело и сервис, 2002. – 160 с.

12. Лук’янова В.В. Економічний ризик / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.

13. Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці: [монографія] / О.Г. Янковий. – О.: Атлант, 2015. – 168 с.