Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. М. Агеєва
О. В. Агаркова

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано основні базові стратегії розвитку підприємств: стратегія
концентрованого зростання, інтегрованого зростання та диверсифікованого зростання. Розглянуто
сучасний стан виноробної галузі України, її позитивні та негативні тенденції функціонування, визначені
основні проблеми розвитку галузі. З’ясовано, що в Україні залишилося виноградників біля 50 тис. га.
Більшість площ скоротилася саме у сільськогосподарських підприємствах – постачальниках сировини
на переробку. З’ясовано, що виробництво винограду є високорентабельним, тобто перспективним, а
ємність ринку досить значна. Визначено які комплекси стратегій використовують підприємства виноробної галузі. Надано рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку та підвищення економічної
ефективності діяльності підприємств галузі.
Ключові слова:
стратегія розвитку, стратегія управління, стратегічний аналіз, стратегічне планування, виноробна галузь, виноробство, конкурентоспроможність.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Агеєва, І., & Агаркова, О. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.741
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

І. М. Агеєва, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, г. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент

О. В. Агаркова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, г. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: [підручник] / З. Є. Шершньова. – [2-ге вид., перероб. і
доп.]. – КНЕУ, 2004. – 699 с.

2. Головне управління статистики в Одеській області / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. –
Peжим дoступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua

3. Державна служба статистики України / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

4. Боярська М.О. Аналіз стратегії розвитку підприємства / М.О. Боярська // Глобальні та національні
проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 306–310

5. Міщенко А.П. Стратегічне управління: [навч. посіб.] / А.П. Міщенко. – К.: Центр навч. літератури,
2004. – 336 с.

6. Виханский О.С. Стратегическое управление: [учебник] / О.С.Виханский. – [2-е изд., перероб. и
доп.]. – М.: Гардарика, 2008. – 296 с.

7. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: [підручник] / Н.В. Бутенко. – [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим
дoступу: http://buklib.net/books/21857/

8. Kotler N. Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue
and Resources / N. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler, 2008. – 544 р.

9. Aaker David A. Strategic Market Management. Wiley, 2013. – 336 р.

10. Рейтинг 25 крупнейших алкогольных компаний Украины / Діловий журнал про агробізнес
LANDLORD // Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: http://landlord.ua/reiting-25-
krup
neyshin-alkogolnih-kompaniy-ukraini/

11. World Statistics of the Wine Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.wineinstitute.org/resources/statistics