Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

УПРАВЛІННЯ СТАРТАПАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. І. Колесник

Анотація

В статті розглянуто особливості теорії та практики управління стартапами в Україні. Визначаються проблеми сьогодення, які пов’язані з функціонуванням стартапів, окреслюються шляхи подолання вказаних проблем. Запропоновано системний підхід до підвищення ефективності управління
стартапами, обґрунтовано перспективність його опрацювання з позицій реалізації інноваційного потенціалу економіки України.
Ключові слова:
стартап, управління, ефективність стартапів, проблеми стартап-діяльності, перспективи стартапів в Україні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Колесник, В. (2017). УПРАВЛІННЯ СТАРТАПАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.744
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

В. І. Колесник, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра управління бізнесом

Посилання

1. Бланк С. Стартап. Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с англ. – М.: Альпина
Паблишер, 2013. – 616 с.

2. Збанацький Д. Стартапи: юридичні та практичні аспекти [Електроний ресурс] / Д. Збанацький // Незалежний аудитор. – №3(14). – 2013. – Режим доступу: http://nauditor.com.ua/uk/component/na_archive/155?view=material

3. Івашова Н.В. Start up проекти – інструмент реалізації інновацій / Н.В. Івашова // Економічні проблеми сталого розвитку: міжнар. наук. - практич. конф., 24-26 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Суми, 2013. – Т.4. –С. 115–116.

4. Красильникова Ю. Рынок искусственного мяса достигнет $5 млрд к 2020 году [Електроний ресурс] /
Ю. Красильникова // Хайтек. – 2017. – Режим доступу: https://hightech.fm/2017/05/10/fake_meat_lobby

5. Кузнецов Е.А. Професіоналізація управлінської діяльності: система, механізм та інноваційна динаміка: [монографія] / Е.А. Кузнецов. – Одеса: Наука і техніка, 2015. – 368 с.

6. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Фредерік Лалу ; пер. з англ. Романа Клочко. – Х.: КСД, 2017. – 544 с.

7. Мрихіна О. Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / О. Б. Мрихіна, А.Р. Стояновський, Т.І. Міркунова // Актуальні проблеми
економіки. – 2015. – №9 (171). – С. 215-225

8. Сісодіа Р., Вольф Девід Б., Шет Д. Фірми, що несуть любов. Як компаніям зі світовим ім’ям вдається
завойовувати серця людей / Cicoдіa Раджендра С., Вольф Девід Б., Шет Джагдіш Н. ; пер. з англ. за наук. ред.
канд. економ., наук І.В. Тараненко. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2011. – 336 с.

9. Тіль П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; пер. з
англ. Р. Обухів. – К.: Наш формат, 2015. – 232 с.

10. Ries E. The lean startup / Eric Ries // Crown Business, 2011. – 242 p.