Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. О. Седікова

Анотація

Проведене дослідження присвячено удосконаленню системи управління професійнокваліфікаційним розвитком працівників виноробних підприємств Розкрито основні етапи управління
кваліфікаційним розвитком працівників, визначено шляхи підвищення кваліфікації. Узагальнено інформацію щодо основних показників з питань оцінки кадрового потенціалу на підприємствах виноробної
галузі задля оцінки ролі та якості кадрового потенціалу підприємств виноробної галузі.
Ключові слова:
управління, професійно-кваліфікаційний розвиток, виноробна галузь, персонал.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Седікова, І. (2017). УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.745
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

І. О. Седікова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Грэхем Х. Т. Управление человеческими ресурсами: [учеб. пособ. для вузов] / Х. Т. Грэхем,
Р.Беннетт; пер. с англ. под ред. Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 598 с.

2. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: [учеб.] – М.: ИНФРА – М, 2002. – 735 с.

3. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: [навч. посіб.] / В.А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. –
284 с.

4. Маслов Е. Управление персоналом предприятия: [учеб. пособ.] / Е.Маслов ; под ред. П. Шеметова. –
М.: ИНФРА-М, Новосибирск, 2000. – 315 с.

5. Шекшня С. Управление персоналом современной организации: [учеб.- практ. пособие.] / С. Шекшня.
– М.: Бизнес-школа – Интел-Синтез, 2014. – 478 с.

6. Адаменко Е. Профессиональное обучение персонала / Е. Адаменко // Менеджер по персоналу. –
2015. – № 11. – С. 58–62.

7. Мировой винный рынок: перераспределение сил [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
https://ubr.ua/market/agricultural-market/vinnyi-rynok-otrezvliaushie-tendencii-261254

8. Поваляева М. Н. Порядок обучения рабочего персонала / М. Н. Поваляева // Управление развитием
персонала. – 2013. – № 01 (09). – С. 36-45.

9. Карловец С. С. Проблема развития персонала: современный взгляд / С. С. Карловец // Управление
развитием персонала. – 2011. – № 01 (25). – С. 26–31.

10. Доклад о развитии человека за 2015 год. Нью-Йорк, по заказу ПРООН. – 262 с.

11. Cтан виноробної галузі у світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://take-profіt.org/
economіcnews.php.