Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. В. Селіхов

Анотація

У статті розглянуті заходи щодо впровадження інноваційних розробок на виноробних підприємствах Одеської області. Проведено порівняльний аналіз використання управлінських, технологічних
та товарних інновацій на підприємствах виноробної галузі. проведено SWOT-аналізу означених підприємств, що дало змогу зробити висновки щодо подальшого стратегічного розвитку. Запропоновано
заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств.
Ключові слова:
стратегія, інноваційний розвиток, підприємства виноробної галузі, стратегічний аналіз.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Селіхов, С. (2017). АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.747
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографія автора

С. В. Селіхов, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Петров А.Н. Стратегический менеджмент / под ред. А.Н. Петрова. – Спб.: Питер, 2008. – 496 с.

2. Виханский О.С. Менеджмент: [учебник] / О.С.Виханский. – [3-е изд.]. – М .: Экономистъ, 2003. –
528 с.

3. Томпсон-мл. Артур А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Артур А.
Томпсон-мл.; пер. с англ. – [12-е изд.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 928 с.

4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / Р.А.Фатхутдинов. – [6-е изд.].
– СПб.: Питер, 2008. – 448 с.

5. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіц. сайт. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Барышева А.В. Инновации: [учеб. пособие]. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
Ко.», 2007. – 382с.

7. Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / [Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова
О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.] ; под ред. О.П. Молчановой. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 272 с.

8. Max Mckeown The Innovation Book: How to Manage Ideas and Execution for Outstanding Results,
Pearson UK, 2014, 296 p.

9. Kelly, K. (2016). The Inevitable pp. 1-336. New York: Penguin Group.

10. Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful
Growth, Harvard Business School Press, 2003 – p. 304

11. Савенко І.І. Перспективні напрями інноваційної діяльності зернозберігаючих підприємств (Теоретико-правовий та методологічний аспекти): [монографія ] / І.І. Савенко. – Одеса: Поліграф, 2009. – 200 с.