Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ВИНОРОБНІЙ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. О. Євтушевська
К. В. Євсєєва
В. О. Приймак

Анотація

У статті викладено та розглянуто особливості обліку собівартості продукції на підприємствах
виноробної галузі, досліджено теоретичні аспекти обліку собівартості продукції, розглянуті сутність та
складові собівартості продукції. Виконано порівняльний аналіз особливостей ведення обліку у ТОВ
«ПТК Шабо» та ПрАТ «Одеський завод шампанських вин».
Ключові слова:
облік, витрати, собівартість, калькуляція, готова продукція, виробництво.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Євтушевська, О., Євсєєва, К., & Приймак, В. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ВИНОРОБНІЙ ГАЛУЗІ. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.750
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

О. О. Євтушевська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

К. В. Євсєєва, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

В. О. Приймак, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

студентка 4 курсу факультету економіки, бізнесу і контролю

Посилання

1. П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318 : за станом на 11.11. 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.help/article/polozhennya-standartbuhgalterskogo-obliku-16.

2. Ткаченко Н.М. Фінансовий облік 2: [навч. посіб.] / [Н.М. Ткаченко, О.В. Борович, І.Л. Цюцяк,
АЛ. Цюцяк]; за заг. ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2014. – 456 с.

3. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах: [підруч.] /
В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 448 с.

4. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – [2-е
вид., перероб. і доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 424 с.

5. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу: [навч. посіб.] / Т.Д. Косова. – К.:
Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

6. Гетьман О. О. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / О.О. Гетьман. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

7. Ткаченко С. А. Формування і облік повної собівартості продукції (робіт, послуг) / С. А. Ткаченко
// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. –
Кіровоград: КНТУ, 2005. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 453-456.

8. Гамова О.В. Облік виробничої собівартості продукції: теоретичні аспекти / О.В. Гамова // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – №3. – С. 40-46.

9. Євтушевська О.О. Теоретичні аспекти впровадження методу бюджетування витрат на виробництво / О.О.Євтушевська // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т.8, Вип. 2. – С. 64-69;
DOI: 10.15673/fie.v8i2.132

10. Макарова Г.С. Удосконалення обліку та формування собівартості готової продукції підприємства / Г.С. Макарова // Економіка і суспільство, 2016. – №3. – С. 527-533.