Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

КАПІТАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОР ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. О. Криницька
Т. І. Ткачук

Анотація

В статті розглядаються процеси розвитку земельних відносин та становлення ринку землі в
контексті формування продовольчої політики України. Обґрунтовується необхідність капіталізації рин-
ку землі для забезпечення сталого розвитку нашої країни. Зазначається, що основною умовою збіль-
шення внеску земельного капіталу в економічне зростання є застосування економічних методів регу-
лювання землекористуванням, спрямованих на гарантування стабільності і добробуту суспільства при
одночасному збереженні екологічного потенціалу. Тому в форматі сучасних трансформаційних зру-
шень важливу роль відіграє визначення вартості землі, яка б відповідала наявним умовам господарю-
вання та сприяла доходності національної економіки. Ефективна аграрна, а отже і продовольча полі-
тика щодо земель сільськогосподарського призначення повинна бути обумовлена завданнями із за-
безпечення власної продовольчої безпеки, створенням домінантних позицій на світових ринках про-
довольства.

Ключові слова:
капіталізація, ринок землі, продовольча політика, державне регулювання, зе- мельні відносини.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Криницька, О., & Ткачук, Т. (2018). КАПІТАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОР ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.954
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

О. О. Криницька, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кандидат економічних наук, доцент

Т. І. Ткачук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра економічної теорії та фінансово-економічної безпеки

Посилання

1 . Andriichuk, V. H. (2007). Kapitalizatsiia silskoho hospodarstva: Stan ta ekonomichne rehuliuvannia rozvytku. Nizhyn: Aspekt-Polihraf.

2. Martyn, A. H. (2011). Rehuliuvannia rynku zemel v Ukraini. K.: AhrarMediaHrup.

3. Tretiak, A. M. (201 2). Ekolohiia zemlekorystuvannia: Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia. Kh.: Hrin D.S.

4. Fedorov, M. M. (2011 ). Zemelna reforma i rozvytok rynkovykh zemelnykh vidnosyn. Ekonomika APK, (7),
55-60.

5. Khvesyk, M. A. (2009). Stratehichni imperatyvy ratsionalizatsii zemlekorystuvannia v konteksti sotsialnoekonomichnoho pidnesennia Ukrainy. Ekonomika APK, (3), 24-30.

6. Shchodo udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnykh metodiv upravlinnia silskohospodarskym zemlekorystuvanniam. Analitychna zapyska. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/702/

7. Druhak, V. M. (2010). Ekonomika silskohospodarskoho zemlekorystuvannia: Teoriia, metodolohiia ta praktyka. Kyiv.

8. Petti, V., Smit, A., & Rikardo, D. (1993). Antologiya ekonomicheskoy klassiki. M.: Ekonov-Klyuch.

9. Pro otsinku zemel : Zakon Ukrainy vid 11 hrudnia 2003roku № 1378-IV: Za stanom na 28.06.2015r. (201 5).
Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

10. Kucher, O. O. (2006). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do rozrobky indykatoriv staloho zemlekorystuvannia v Ukraini. Visnyk NAU, (1 04), 112-11 6.

11 . Podatkovyi Kodeks Ukrainy : Vid 2 hrudnia 2010 roku № 2755-VI: Za stanom na 01 .01 .2018r. (201 8). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

12. Zakon Ukrainy «Pro orendu zemli» № 161 -XIV vid 6 zhovtnia 1998 roku: Za stanom na 04.06.201 7r.
(2017). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161 -14

13. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.201 0 № 2456-VI : Za stanom na 01 .01 .201 8r. (201 8). Retrieved
from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

14. Rynok zemli: Zarubizhnyi dosvid. Retrieved from http: //selpu.info/?p=231

15. Virchenko, O. V. (201 4). Formuvannia ta rozvytok rynku zemli v umovakh ekonomichnoi modernizatsii.
Kyiv.