Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПОТЕНЦІАЛ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕЩИНИ В РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Дишкантюк
Д. О. Харенко
Л. М. Івичук

Анотація

У статті проведений аналіз динаміки туристичних потоків одеського регіону та показано, що
розвиток туризму в Одеському регіоні має позитивну динаміку, але достатньо низькі темпи розвитку і
на погляд авторів, одним із способів вирішення цієї проблеми є розвиток гастрономічного туризму,
адже всі передумови для цього наявні. Розвиток гастрономічного туризму є логічною тенденцією в ра-
курсі переходу до економіки, де двигуном виступають враження. В економіці вражень в конкуренцію
включаються національні культури. Досліджені ментальні кулінарні традиції регіону як об’єктів для
створення гастрономічного бренду. Дана характеристика гастрономічним можливостям регіону як по-
тенційним атракціям гостинності. Проаналізовані об’єкти гастрономічного туризму регіону, зокрема,
заклади етнічної кухні, концептуальні ресторани, регіональні гастрономічні фестивалі, кулінарні школи
та майстер-класи. Аналіз пропозицій вітчизняних туроператорів показує, що гастрономічний туризм в
Україні в цілому, та Одеському регіоні зокрема, знаходиться в стадії зародження.

Ключові слова:
ресторанний бізнес, ресторани, гастрономічний туризм, гастрономічні фести- валі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дишкантюк, О., Харенко, Д., & Івичук, Л. (2018). ПОТЕНЦІАЛ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕЩИНИ В РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.958
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Дишкантюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент

Д. О. Харенко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, старший викладач

Л. М. Івичук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

асистент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1 . Дишкантюк О. Економіка вражень – сучасний етап розвитку суспільного виробництва /
О.Дишкантюк // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т. 8, Вип. 4. – С. 3–9; DOI: 10.15673/fie.v8i4.453

2. Sedmak G. Authenticity in mature seaside resorts / G. Sedmak, T. Mihalič // Annals of Tourism Research. –
2008. – Vol. 35, № 4. – P. 1007–1 031 .

3. Tung V. W. S. Exploring the essence of memorable tourism experiences / V. W. S. Tung, J. R. B. Ritchie //
Annals of Tourism Research. – 2011 . – Vol. 38, № 4. – P. 1367–1386.

4. Robinson R. N. S. Authenticity and festival foodservice experiences / R. N. S. Robinson, C. Clifford // Annals of Tourism Research. – 2012. – Vol. 39, № 2. – P. 571 –600.

5. Plummer R. Beer tourism in canada along the waterloo-wellington ale trail / R. Plummer, D. Telfer, A. Hashimoto, R. Summers // Tourism Management. — 2005. – Vol. 26, № 3. – P. 447–458.

6. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: [монографія] / за на-
ук.ред. Д.І.Басюк. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. –316с.

7. Любіцева О.О. Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світовий аспект / О.О. Любіцева //
Географія і туризм: зб. наук. пр. – К.: Альтер прес, 2012. – Вип. 24. – С. 93 – 99.

8. Александрова А. Ю. Географія туризму / А. Ю Александрова. – М. : Кнорус, 201 5. – 592 с.

9. Бусигін А. В. Як організувати кулінарний туризм / А. В. Бусигін // Туризм : практика, проблеми, пер-
спективи. – 2011 . – № 2. – С. 55.

10. Стан та перспективи розвитку гастрономічного туризму на півдні Одещини / С.Саламатіна // Науко-
ві праці (ОНАХТ). – 2014. –№ 46, Т. 2. – С. 325–329.

11 . Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області. – 2018 [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 12.05.2018).

12. Дишкантюк О. Гастрономія як важливий елемент розвитку індустрії гостинності / О. Дишкантюк,
Д. Харенко, С. Саламатіна, Л. Івичук, В. Бородіна, К. Власюк. // Економічна та продовольча безпека України. –
2017. – Вип. 3-4. – С. 60-73.

13.Гилмор Дж. Х. Экономика впечатлений: работа это театр, а каждый бизнес- сцена / Дж. Х. Гілмор,
Дж.Б. Пайн. – М.: Вильямс, 2005. – 304 с.

14. Пахомов Ю.М. Система цінностей як фактор конкурентоспроможності країн у глобальному світі /
Ю.М. Пахомов // Економіка ринкових відносин. –2008. – №1(1). – С38-45

15. Офіційний сайт міста Одеси. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://omr.gov.ua/ua/
(дата звернення 12.05.2018).

16. Tripadvisor. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tripadvisor.com/ / (дата
звернення 12.05.2018).

17. Kharenko D., Dyshkantiuk o. Ivychuk l. Аnalysis of gastronomic events: a case study of Рortugal /
Ivychuk l., Kharenko D., Dyshkantiuk О. // 2018. – Vol. 5, № 39. – P. 201 8.