Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМАНДНОГО ЛІДЕРСТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. В. Ангєлов
Є. Р. Петракова
А. В. Черкаський

Анотація

У статті розглядаються організаційно-управлінські особливості командного лідерства у сфері
виробництва, аналізуються основні теорії лідерства в сучасній науці. Головна увага приділяється тим
моделям лідерства, які найбільш відповідають командній роботі. Розкриваються також основні прин-
ципи командного лідерства, які дозволяють лідерові команди сформувати і зберегти сильне почуття
соціальної ідентифікації у членів команди, підвищити самоповагу і згуртованість серед них. Відмічено
також, що наявність командного лідера, сформовані стосунки довіри до нього з боку інших членів ко-
манди є необхідними соціальними ознаками ефективної управлінської команди. Акцентовано також
увагу на особливостях командного лідерства у сфері виробництва. В статті підкреслюється, що керів-
ництву сучасних організацій необхідно максимально усунути усі управлінські процеси, які викликають
затримки в передачі інформації або впровадженні реформ.

Ключові слова:
лідерство, керівництво, управлінські команди, наділ повноваженнями, групова згуртованість, соціальна ідентифікація.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ангєлов, Г., Петракова, Є., & Черкаський, А. (2018). ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМАНДНОГО ЛІДЕРСТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.962
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

Г. В. Ангєлов, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор філософії, професор

Є. Р. Петракова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат політичних наук, доцент

А. В. Черкаський, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат історичних наук, доцент
кафедра соціології філософії і права

Посилання

1. Искусство управления: [учебное пособие] / [Агеева И.Н., Котлик С.В., Савенко И.И. и др.] ; под общ.
ред. проф. Егорова Б.В. и проф. Ангелова Г.В. – Одесса: КП ОГТ, 2011 . – 619с.

2. Вудкок М.Раскрепощённый менеджер / М.Вудкок, Д.Фрэнсис; пер. с англ. М.: Дело, 1991 . – 320с.

3. Развитие личности современного менеджера: [учебное пособие] / [Гриневецкий С.Р., Левчук В.В.,
Ангелов Г.В. и др.] ; под общ. ред. проф. Ангелова Г.В. и Гриневецкого С.Р. – Одесса: КП ОГТ, 2008. – 344с.

4. Карякин А.М. Командная работа: основы теории и практики / А.М. Карякин. – Иваново: ОМТ МИБИ,
2003. – 136 с.

5. Кричевский Р.Л. Психология лидерства: [учеб. пособие] / Р.Л. Кричевский. – М.: Статут, 2007. – 542с.

6. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехники управления и сотрудничества) / И. Д. Ладанов.
– М.: Элита, 1995. – 491 с.

7. Сидоренков А.В. Социальная психология малых групп / А.В. Сидоренков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.
– 381с.

8. Синягин Ю.В. Психологические механизмы формирования руководителем управленческой команды /
Ю.В. Синягин. – М.: Радио и связь, 2001 . – 250 с.

9. Хейз Ники. Успех – один на всех: основные аспекты эффективного руководства командой / Хейз Ники;
пер. с англ. – Днепр: Баланс Бизнес Букс, 2005 – 240с.

10. Burns, J.M. (1 978) Leadership. New York. Harper & Row.

11. Katzenbach, J.R. and Smith, D.K. (1993) The Wisdom of Teams: Creating the High-performance
Organization, Harvard Business School Press, Boston, Mass.

12. Zaccaro S., Rittman A. & Maks M. Team Leadership // TheLeadership Quarterly. 2001 . Vol. 12.