Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION OF THE MODERN ENTERPRISE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. Kalaman
O. Volodina
D. Mandrikin

Анотація

The article analyzes the concept of innovation and innovation development. Separately the importance of innovative development for the formation of the strategy of a modern enterprise has been shown.
The analysis of world innovative processes and their influence on the economy of the country has been carried out. The relationship between innovation development and state expenditures on the research work has
been shown. It is shown which models of an innovation policy are used in different countries of the world.
The change of index of the global index of innovations in the world has been analyzed. The importance of
internationalization of science and scientific and technological progress for the development of the modern
world economy has been emphasized. The problems that exist today in Ukraine in the field of science and
complicate innovation activity have been highlighted. The relevance of the development of the strategic
management theory has been shown. The trend for activity of modern enterprises has been highlighted.

Ключові слова:
knowledge economy, innovative economy, innovations, innovation system, world economy, formation of development strategy, global index of innovations, theory of strategic management.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kalaman, O., Volodina, O., & Mandrikin, D. (2018). INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION OF THE MODERN ENTERPRISE. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.963
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

O. Kalaman, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor Department of Management and Logistics


O. Volodina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant Department of Management and Logistics

D. Mandrikin, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Department of Management and Logistics Undergraduate

Посилання

1 . Grinko, T. V. (2011). Osnovyi upravleniya adaptivnyim innovatsionnyim razvitiem predpriyatiya. Problemyi Ekonomiki, (3). Retrieved from https://vdocuments.mx/-5750a9aa1 a28abcf0cd201 88.html

2. Yefremov, O. S. (2012). Vzaiemozv’iazok osnovnykh elementiv stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva. Marketynh I Menedzhment Innovatsii, (1), 228-233. Retrieved from
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2012/1 /228-233

3. Zaharchenkov, A. S. (2012). Problemyi innovatsionnogo razvitiya promyishlennyih predpriyatiy v Ukraine i
formirovanie strategiy innovatsionnyih preobrazovaniy. Biznes Inform, (2). Retrieved from http://www.businessinform.net/export_pdf/business-inform-2012-2_0-pages-57_61 .pdf

4. Kornukh, O. V. (2013). Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva. Efektyvna Ekonomika, (12). Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1 &z=2607

5. Pavlova, V. A., & Tatarinov, V. V. (201 2). Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva za rakhunok
poshuku novykh dzherel finansuvannia. In Suchasni kontseptsii, peredumovy ta perspektyvy rozvytku pidpryiemstv
Ukrainy [upravlinskyi aspekt]. Donetsk: Vydavnytstvo LANDON-KhKhI.

6. Pavlova, V. A., Tatarinov, V. V., & Zhukova, A. H. (2013). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva: Orhanizatsiia, otsinka potentsialu, efektyvnist. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi universytet imeni Alfreda Nobelia.

7. Nonaka, I., & Takeuchi, H. The Knowledge-Creating Company. Retrieved from https://www.strategybusiness.com/article/8592?gko=5a1 e5.

8. Kornyishova, E., & Motyishina, M. (2007). Opredelenie napravleniy v razvitii personala na osnove vyideleniya prioritetnyih biznes-protsessov. Upravlenie Personalom, (8), 37-45.

9. Reyting razvitiya innovatsiy v stranah mira. Retrieved from http://gtmarket.ru/ratings/global-innovationindex

10. Orlova, V. M. (2015). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva. Ekonomichnyi Nobelivskyi Visnyk, (1(8)), 79-85. Retrieved from http://econforum.duan.edu.ua/images/stories/Files/201 5/12.pdf

11 . Zhigun, L. A., Razumev, M. L., & Tsovbun, O. A. (2006). Onto- i gnoseologicheskie osnovyi razrabotki
strategii razvitiya torgovli. Vestnik TGEU, (4), 29-38.

12. Koh, R. (2003). Izmeneniya strategii v XXI veke. Retrieved from
http://www.management.com.ua/strategy/str059.html

13. Lyukshinov, A. N. (2008). Strategicheskiy menedzhment: Uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: YuNITIDANA.

14. Shevchenko, S. Yu. (1998). Innovatsionnoe razvitie i konkurentosposobnost: Metodologiya obosnovaniya
strategicheskih resheniy. SPb.: Izd-vo SPbGUEF.

15. Shichkov, N. A. (Ed.). (2010). Razrabotka, vnedrenie na predpriyatii i podgotovka k sertifikatsii Sistemyi
Menedzhmenta Kachestva na osnove MS ISO 9001: 2000 (2-e izd. ed.). SPb.: SPbLTA.

16. Breddik, U. (1997). Menedzhment v organizatsii. M.: «INFRA-M».

17. Fathutdinov, R. A. (2003). Innovatsionnyiy menedzhment. SPb.: Piter.