(1)
Колесник, В. Стимулювання творчої праці персоналу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості. ЕХП 2020, 12.