[1]
О. Килинчук, ВЛИВ ГУДВІЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ТУРИЗМІ, ЕХП, vol 8, no 1, Лип 2016.