Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

G. Krusir
https://orcid.org/0000-0001-6464-5754
I. Kondratenko
https://orcid.org/0000-0002-5168-9886
A. Garkoviсh
https://orcid.org/0000-0002-7622-521X
T. Shpyrko
http://orcid.org/0000-0001-5654-8831
L. Lobotskaya
http://orcid.org/0000-0001-8755-5188

Анотація

Розглянуто можливість зниження концентрації оксидів Нітрогену в газових викидах хлібопекарських підприємств. Утворені в процесі горіння природного газу оксиди Нітрогену складають більше 90% категорії небезпеки підприємства. Тому в якості основного показника, що характеризує ефективність роботи пічок та вплив на навколишнє середовище, визначено залежності вмісту в відпрацьованих газах NOx при різних навантаженнях на під печі на підприємстві. Наведено результати експериментальних досліджень з визначення регресійних рівнянь залежності кількості NOx  на одиницю продукції у відпрацьованих газах підприємства від кількості спожитого палива і завантаження поду хлібопекарських печей. Встановлено, що при завантаженні пода печей ППЦ-1381 на 70% при випіканні хліба подового з пшеничного борошна масою 0.9 кг концентрація оксидів Нітрогену в продуктах горіння становить 212.00 мкг/м, питоме утворення NOx-292.25 мкг/кг. Концентрація оксидів Нітрогену 152.00 мкг/м3 з питомим утворенням 306.00 мкг/кг відповідає завантаженню пода на 40%. Вироблення аналогічного асортименту на печах Мінел-100 з максимальним і половинним завантаженням пода супроводжується питомими викидами оксидів Нітрогену відповідно 239.50 мкг/кг і 247.80 мкг/кг. Випічка здобних булочних виробів масою 0.1 кг на печах БН-50 з максимальним і половинним завантаженням пода супроводжується питомими викидами оксидів Нітрогену відповідно 209.20 мкг/кг і 265.96 мкг/кг. За результатами інструментального визначення вмісту оксидів Нітрогену у відведених газах хлібопекарських печей отримані регресійні рівняння залежності питомої маси NOx у газових викидах від кількості спожитого палива й завантаження пода. Виявлено зниження утворення оксидів Нітрогену на одиницю продукції в печах, які досліджувались, при підвищенні завантаження пода, що пояснюється зниженням витрати палива на покриття втрат тепла з димовими газами. Отримано математичну модель впливу завантаження пода печі і витрати палива на утворення оксидів Нітрогену, яка може бути використана для впровадження галузевого нормативу з визначення кількісних показників оксидів Нітрогену, що утворюються при виробництві одиниці продукції.

Ключові слова:
оксиди Нітрогену, хлібопекарська галузь, відведені гази, навколишнє середовище

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Krusir, G., Kondratenko, I., GarkoviсhA., Shpyrko, T., & Lobotskaya, L. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Food Science and Technology, 14(3). https://doi.org/10.15673/fst.v14i3.1788
Розділ
Технологія і безпека продуктів харчування