Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Y. Kotlyar
Т. Goncharenko
O. Topchiy

Анотація

The article is based on research of the protein components of different nature analysis. The possibility of their use as components of protein and fat emulsions for the purpose of modeling their optimal formulations for use in the composition of meat pates was proved. Rational individuals’ emulsification process parameters, which guarantee high-quality homogeneous emulsions, were found. The samples of protein and fat emulsions using protein drugs and partial replacement of animal fats fortified blend of vegetable oils, determined by their biological value, rheological, functional and technological properties were investigated. Organoleptic analysis model of meat pates masses were analyzed and recommended percentage of protein and fat emulsions on recipes meat pates are shown.

Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kotlyar, Y., GoncharenkoТ., & Topchiy, O. (2016). Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion. Food Science and Technology, 10(4). https://doi.org/10.15673/fst.v10i4.250
Розділ
Хімія харчових продуктів і матеріалів. Нові види сировини
Біографія автора

Y. Kotlyar, Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра харчової хімії, доцент

Посилання

1. Martinyuk IO. AlternativnI dzherela roslinnogo bIlka v kombInovanih m’yasnih virobah. ProgresivnI tehnIka ta tehnologIYi harchovih virobnitstv restorannogo gospodarstva I torgIvlI. ZbIrnik naukovih prats HDUHT. 2010; 2(12):269-274.

2. PasIchniy VM, Strashinskiy IM, FursIk OP. DoslIdzhennya emulsIy na osnovI bIlokvmIsnih funktsIonalnih harchovih kompozitsIy. Tehnologicheskiy audit i rezervyi proizvodstva. 2015; 3(3): 51–55.

3. Avdeeva LYu, Shafranska IS. Zbagachennya m’yasnih napIvfabrikatIv bIologIchno aktivnimi rechovinami roslinnoYi sirovini. NaukovI pratsI [OdeskoYi natsIonalnoYi akademIYi harchovih tehnologIy]. 2014; 46(2): 174-176.

4. Fayvishevskiy ML, Grebenschikova TYu. Ispolzovanie belkovo-zhirovih emulsiy v proizvodstve kolbasnyih izdeliy. Myasnaya industriya. 2000; 7: 23-25.

5. Fayvishevskiy ML, Grebenschikova TYu, Kryilova VB, Kyuregyan OD. Belkovo-zhirovyie emulsii na osnove belkov rastitelnogo proishozhdeniya i novyih PAV. Hranenie i pererabotka selhozsyirya. 2000; 6: 29-33.

6. Hlebnikov VI i dr. Kompozitsiya dlya in'etsirovaniya myasa A.S. Pat. 584835 ot 29.02.77.

7. Radzievska IG. Rozrobka tehnologIYi kupazhovanih tvarinno-roslinnih zhirIv pIdvischenoYi harchovoYi tsInnostI : dis. kand. tehn. nauk: 05.18.06. К. 2010; 172.

8. Kishenko II, Starchova VM, Goncharov GI. TehnologIya m'yasa I m'yasoproduktIv. Praktikum: Navch. posIb. K.:NUHT. 2010; 367.

9. Antipova LV, Glotova IA, Rogov IA. Metodyi issledovaniya myasa i myasnyih produktov. M.: Kolos. 2001; 576.

10. Ivankin AN. Zhiryi v sostave sovremennyih myasnih produktov. Myasnaya industriya. 2007; 6: 8–13.